Breeam Ecologie

Met BREEAM wordt grijs een stuk groener

Een nieuw gebouw neerzetten én iets toevoegen aan de biodiversiteit. Zo doe je dat.

Onze slogan ‘Samen maken we Nederland mooier’ komt bij geen enkele project mooier tot uiting dan bij projecten waarbij we adviezen geven om de biodiversiteit te verhogen. Bij deze projecten groeit ons advies letterlijk uit tot een groener Nederland met meer biodiversiteit. Bij projecten in het kader van BREEAM Landgebruik en Ecologie, waar een aantal jaren monitoring inclusief is, zien we dit het best.

Van landbouwgrond aan de rivier naar industrieterrein.

Het is 2021: landbouwgrond langs de Dordtsche Kil lijkt de ideale situering te zijn voor een distributiecentrum met een kantoorpand. Zoals bij iedere nieuwbouw ontwikkeling is een ontheffing nodig voor de Wet natuurbescherming. De vraag die Econsultancy voor dit project kreeg ging echter verder dan een rapport voor de benodigde ontheffing. De initiatiefnemer wilde voor dit project een  BREEAM certificering. Een van de certificaten betrof  BREEAM Landgebruik & Ecologie.

Van groen naar grijs?

De aangewezen locatie bestaat uit landbouwgrond. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien groen en aantrekkelijk, maar bij een flora en fauna onderzoek blijkt telkens dat zo’n locatie weinig  mogelijkheden voor wilde planten en dieren biedt. Geen bomen, geen hagen, geen diversiteit. Op het moment dat er een projectontwikkelaar met zo’n stuk aan de slag gaat,  krijg je de mogelijkheid om daar verandering te brengen. De initiatiefnemer voor dit project realiseerde zich dat er zich in een vroeg stadium van het project een mooie gelegenheid voordoet om een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving én aan de Nederlandse natuur. De keuze werd gemaakt om de locatie zo te ontwikkelen dat ook een certificaat voor BREEAM natuur en ecologie behaald kon worden.

Voordelen BREEAM

  • BREEAM richtlijnen zijn toekomstbestendig. De richtlijnen lopen voor op nationale en internationale wetgeving.
  • Gezondheid en productiviteit worden gestimuleerd door de omgeving die wordt gecreëerd.
  • Financieel voordeel door besparing op operationele kosten en daarnaast hogere huuropbrengst en subsidie.

Natura 2000 gebied

De landbouwgrond langs de Dordtsche Kil zelf mag dan weinig ecologische waarde hebben, de omgeving is zeer waardevol: de Biesbosch is een Natura 2000 gebied en bevindt hemelsbreed op 500 meter afstand. Nog dichterbij ligt een deel van Natuurnetwerk Nederland. Met wat daar leeft en groeit wordt rekening gehouden. Ieder biodiversiteitsadvies, BREEAM of niet, is gebaseerd op de mogelijkheden die er op en rondom een locatie zijn.

Foto 1,2,3


Foto 1: Kale grond en kale oevers 2021.


Foto 2: De eerste pioniersplanten hebben zich gevestigd.


Foto 3: Verscholen in de stijle oever bevindt zich een nestkast voor de ijsvogel.

Rapport voor de toekomst.

Er is vooral veel nìet op dit terrein, dat is al snel duidelijk. Nadat is benoemd wat deze locatie in de hoedanigheid van landbouwgrond níet biedt kan de ecoloog aan de slag met de mogelijkheden die er wel zijn. Dat is het leukste deel natuurlijk.  Alle mogelijkheden passeren de revue. Omgevingsfactoren, ideeën van de betrokken gemeente over een stabiele biodiversiteit, vereisten vanuit Nederlands en Europese regelgeving. Kansen en bedreigingen.
Zo ontstaat een overzicht van het potentieel voor plant- en diersoorten waarvoor mogelijkheden te creëren zijn. De maatregelen die worden voorgesteld om flora en fauna op de projectlocatie te stimuleren zijn voor de lange termijn. BREEAM, het Europese keurmerk, vereist dat specifieke onderdelen worden benoemd. Ook het watergebruik en de mate waarin de flora zelfvoorzienend is wordt meegenomen. Voor het uiteindelijke advies worden keuzes gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de groene ambities van Gemeente Dordrecht.

Ecologische begeleiding

Met een mooi einderesultaat voor ogen kan iedereen aan de slag. Om te zorgen dat de focus gericht blijft op een mooiere en beter omgeving is een ecologisch werkprotocol vereist voor de BREEAM certificering. Het plan opstellen daarvoor en de controle van de uitvoering is ook de taak voor onze projectleiders ecologie.

En nu zorgen dat het zo blijft

De voorzieningen selecteren en aanleggen is één ding. Zorgen dat ze voor toekomst behouden worden en zo toenemend bijdrage leveren aan het initiële doel is een ander ding. Binnen de BREEAM certificering wordt dit ondervangen door verplichte monitoring over een aantal jaren.
In juli 2023 hebben we voor dit specifieke project de eindcontrole gedaan. Het resultaat: we hebben geconstateerd dat de adviezen goed zijn uitgevoerd. Chapeau! De planten zijn jong, de nestkasten nog onontdekt door vogels maar het begin is er! De komende jaren zal steeds opnieuw de projectleider ecologie een bezoek gebracht worden aan deze locatie in het kader van de monitoring die bij een BREEAM certificering hoort. De foto’s die we daarvan maken zullen de groei en bloei laten zien die we voor ogen hadden. En heel misschien is tijdens dat bezoek nét de ijsvogel aan het vissen bij één van de watergangen. Misschien heeft er tijdens de winter een egel zijn winterslaap gehouden in het egelhuis. Er zullen sowieso bloemen bloeien die, omdat ze passen bij de omgeving, de insecten uit de buurt weten te lokken. Een mooi begin voor een mooi eind.

Specialisten bij Econsultancy

Ramon Van Doorn

Ramón van Doorn Zuid-Holland

Sebastiaan Slange (2)

Sebastiaan Slange Noord-Brabant

Michiel Tangerman 2

Michiel Tangerman Overijssel