Expertise Omgeving
Omgeving

Omgeving

In een dichtbevolkt land als Nederland zorgt een nieuwe ontwikkeling al snel voor een beperking op omliggende bedrijvigheid en omgekeerd. Econsultancy vertaalt jouw plannen naar een goede en duurzame leefomgeving.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Geur

Geur

Stikstof Berekening

Stikstofdepositie

Externe veiligheid.

Externe veiligheid

Verkeer parkeren

Verkeer en parkeren

Omgevingsadviesbureau

Econsultancy is een gespecialiseerd adviesbureau in ruimtelijke ordening en milieu. Wij hebben op het gebied van omgevingsonderzoek alle specialisten in huis. Wij zijn de omgevingsadviseur die jouw zorgen uit handen neemt.

Omgevingsonderzoek

Of het nu gaat om stikstofdepositie  of externe veiligheid, je krijgt het best mogelijke advies op maat. Waar nodig betrekken we onze specialisten op andere vakgebieden (zoals bijvoorbeeld  Infra,  Geluid of Ecologie) erbij om ervoor te zorgen dat jouw plannen zo snel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Omgevingswet

26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water komen samen in één nieuwe Omgevingswet. Deze wet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in één keer aan alle regels te toetsen. Econsultancy weet precies wat je moet doen om aan deze wet te voldoen.

Advies aanvragen