Onze mensen

De omgevingswet

Samen naar de Omgevingswet. Vanaf januari 2024 is de Omgevingswet van kracht.

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet moet zorgen voor meer overzicht en kortere procedures. Minder regels, meer vertrouwen. Het ingaan van de wet is al meerdere keren uitgesteld. De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart 2023 in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Wij zetten de veranderingen op een rijtje.

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

De huidige wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Het aanvragen van veel verschillende vergunningen zorgt ervoor dat projecten aan het begin al vertraging oplopen. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Alle informatie van de hele leefomgeving bij elkaar. Zowel op het gebied van bodem, natuur, geluid en grondeigendom. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Deze omgevingsvisie vervangt het huidige bestemmingsplan. Nu beslissen overheden vaak over één deelproject terwijl het onderdeel is van een groter geheel. In de omgevingsvisie komen alle deelgebieden samen.

Luchtfotografie En Video Overzichtsfoto

Het fundament van de wet

Wil je een project opstarten? Dan hoef je nog maar 1 vergunning digitaal aan te vragen. Het fundament voor de nieuwe omgevingswet ligt in een toekomstig digitaal loket. In deze digitale omgeving wordt alle informatie van de gehele fysieke leefomgeving gebundeld. Voor één locatie zijn alle benodigde gegevens bij elkaar gebracht. Op deze manier kan snel bepaald worden wat wel of niet mag.

Een integrale aanpak van onderzoeken

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moet specialistisch onderzoek worden uitgevoerd op het gebied van bodem, water, infra, ecologie, geluid, omgeving en archeologie. Econsultancy heeft al deze specialisaties in huis. Door een integrale aanpak, die perfect past binnen de Omgevingswet, bieden wij ondersteuning van jouw project ook als het gaat om de veranderingen in wet- en regelgeving. De voordelen van een integrale aanpak gelden ook onder de huidige regelgeving en is een onderdeel van ons dienstenpakket.