Expertise Infra
Infra

Infra

Bij reconstructies van bestaande wegen doen wij onderzoek naar de verschillende grond- en afvalstromen. Ook toetsen wij de doorlatendheid van de bodem voor afvoer van regenwater.

Asfalt en rioolvervanging

Infrastructureel onderzoek

Boorkernen

Asfaltonderzoek

Fundatie onderzoek.

Fundatieonderzoek

Civieltechnisch onderzoek.

Civieltechnisch bodemonderzoek

Infra adviesbureau

Infrastructureel onderzoek is de grondslag voor het bestek. Het gaat om alle onderzoeken die nodig zijn voor bijvoorbeeld de revitalisatie van een straat of de reconstructie van een riooltracé.  Econsultancy voert alle onderzoek uit die nodig zijn. Om een goede invulling van het onderzoeksprogramma te krijgen beginnen we met een quickscan.

Infra onderzoek

Of het nu gaat om een fundatieonderzoek of een civieltechnisch bodemonderzoek, je krijgt het best mogelijke advies op maat. Waar nodig betrekken we onze specialisten op andere vakgebieden (zoals bijvoorbeeld  Bodem, Ecologie of Water) erbij om ervoor te zorgen dat jouw plannen zo snel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Advies aanvragen