Fundatieonderzoek

Fundatieonderzoek

Met een fundatieonderzoek geeft Econsultancy inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van het fundatiemateriaal. 

Fundatieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen

Onder wegen ligt meestal een wegfundatie anders dan grond. Vaak zitten er allerlei verontreinigingen in dit materiaal, zoals metalen, PAK en asbest. Die verontreinigingen kunnen een belemmering vormen voor de voorgenomen werkzaamheden of bij hergebruik van de vrijgekomen fundatie.

Met een fundatieonderzoek bepalen we de dikte en de fysische samenstelling van de fundatiematerialen. Het onderzoek geeft ook een indicatie van de mogelijkheden voor hergebruik van dit materiaal.

Het fundatieonderzoek wordt meestal uitgevoerd conform CROW publicatie 210 en/of conform de NEN 5740. Als blijkt dat het fundatiemateriaal bestaat uit asbestverdacht puin, dan wordt het onderzoek opgeschaald met een asbestonderzoek conform NEN 5897.
Het onderzoek bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • historisch administratief onderzoek;
  • veldwerk (verrichten boringen | maken (asbest)inspectiegaten);
  • chemisch analytisch onderzoek en/of civieltechnisch onderzoek (RAW 2020);
  • rapportage.

Een fundatieonderzoek wordt vaak gecombineerd met een asfaltonderzoek en/of een bodemonderzoek.

Geïnteresseerd in fundatieonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen