Expertise Archeologie
Archeologie

Archeologie

Het verleden heeft archeologische sporen achtergelaten in de bodem. Als die door graafwerkzaamheden verstoord dreigen te worden, ben je wettelijk verplicht archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Wij kunnen je helpen.

Archeologisch onderzoek bodemprofiel

Archeologisch onderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Booronderzoek (1)

Archeologisch booronderzoek

PvE

Programma van Eisen

Proefsleuven

Proefsleuvenonderzoek

Opgraving

Archeologische opgraving

Archeologische begeleiding Korenmarkt

Archeologische begeleiding

Onderzoek aardkundige waarden.

Onderzoek aardkundige waarden

Archeologisch adviesbureau

De bodem van Nederland ligt vol met archeologische sporen. Dit Nederlands archeologisch bodemarchief is wettelijk beschermd. Als dit door graafwerkzaamheden verstoord dreigt te worden ben je verplicht archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Een archeologisch adviesbureau als Econsultancy kan dit voor jou doen. Dankzij onze BRL4000 certificering kunnen wij alle fases van het onderzoek uitvoeren. Ook het combineren met andere noodzakelijke onderzoeken is mogelijk.

Archeologisch onderzoeksbureau

Je kunt van ons een professioneel en efficiƫnt uitgevoerd onderzoek verwachten. De voortgang van jouw project verliezen we daarbij niet uit het oog. De adviezen en archeologische rapporten zijn duidelijk en onze oplossingen zijn goed doordacht. Bedrijven, overheden en particulieren kunnen bouwen op ons archeologisch advies.

Advies aanvragen