Onderzoek aardkundige waarden

Onderzoek aardkundige waarden

Een onderzoek naar aardkundige waarden is belangrijk bij de inrichting en beheer van gebieden met een hoge natuurwaarde. De aardkundige waarde kan waardevol zijn voor de leefkwaliteit en de landschappelijke karakteristiek van een gemeente.

Wat is een onderzoek naar aardkundige waarden?

Bij een onderzoek naar aardkundige waarden wordt informatie verzameld over aanwezige of te verwachten aardkundig belangrijke elementen binnen een onderzoeksgebied. Aan de hand van dit onderzoek wordt vervolgens een gebiedsspecifiek waarde-oordeel opgesteld. 

Wanneer het landschap nog in een natuurlijke vorm aanwezig is, wordt de geomorfologie verweven met ecologie en cultuurhistorie. De combinatie van geomorfologie, geologie en bodem met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en landschap, zorgt voor een waardevol landschap. De niet-levende natuur legt een basis voor de grote verscheidenheid aan landschappelijke waarden.

Welke informatiebronnen raadplegen we?

Bij een onderzoek naar aardkundige waarden raadplegen we informatiebronnen op het gebied van:

  • historische geografie
  • historie
  • geologie
  • geomorfologie
  • bodemkunde
  • ecologie

De resultaten van dit onderzoek leiden tot een gebiedsspecifieke beoordeling van de geomorfologische en bodemkundige gaafheid van een onderzoeksgebied. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld of de voorgenomen plannen mogelijk schade toebrengen aan het geheel van aardkundige waarden.

Aardkundig onderzoek is waardevol onderzoek

Aardkundig waardevolle gebieden zijn interessant voor de wetenschap, onderwijs, ecologie, cultuurlandschap, recreatie en toerisme. Maar ook lokaal kunnen gebieden en elementen waardevol zijn door hun bijdrage aan de leefkwaliteit en de landschappelijke karakteristiek van een gemeente. Aardkundig waardevolle gebieden zijn ons aardkundig erfgoed.

Geen regelgeving voor aardkundig onderzoek

Nederland kent (nog geen) generiek of specifiek beleid op het gebied van aardkundige waarden en aardkundig erfgoed. Provincies handelen vanuit het besef dat aardkundige waarden vooral van belang zijn bij de (her)inrichting en het beheer van gebieden met een hoge natuurwaarde. Richtlijnen en protocollen voor de analyse van aardkundige waarden ontbreken echter vooralsnog in de beleidsondersteuning en beheer. Beleid en regelgeving op dit vlak moeten in de toekomst kwalitatieve analyses van aardkundige waarden vaststellen.

Geïnteresseerd in een onderzoek aardkundige waarden?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen