Expertise BREEAM
BREEAM

BREEAM

Duurzaam bouwen en herontwikkelen betekent dat een gebouw ook in de toekomst meerwaarde blijft houden. BREEAM is het keurmerk voor duurzame ontwikkeling.

BREEAM Ecologie 900 X 600 Px

BREEAM - Landgebruik en Ecologie

Waterbeheer.

BREEAM - Afstromend regenwater

BREEAM Water 900 X 600 Px

BREEAM - Geluidsoverlast

BREEAM onderzoek

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is hét keurmerk om de duurzaamheidprestatie van een gebouw te bepalen, dat op negen onderdelen wordt beoordeeld. Met het behalen van het BREEAM-keurmerk stijgt de waardering van het pand voor huurders, medewerkers en relaties. Econsultancy voert de benodigde onderzoeken voor het behalen van punten voor BREEAM credits voor Landgebruik en Ecologie, Afstromend regenwater en Geluidsoverlast uit. Met de juiste specialisten in huis, krijg je het best mogelijke advies op maat. Waar nodig betrekken we onze specialisten op andere vakgebieden (zoals bijvoorbeeld Bodem, Infra,  Geluid of Omgeving ) erbij om ervoor te zorgen dat jouw plannen zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd.

BREEAM richtlijnen

Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijnen staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. 

Wij voeren onderzoeken uit voor de volgende richtlijnen: