Breeam Ecologie

BREEAM - Landgebruik en Ecologie

Door de biodiversiteit in en rond een project te stimuleren, vergroten we de huidige en toekomstige ecologische waarde ervan. Dat maakt het BREEAM keurmerk voor Landgebruik en Ecologie zo waardevol.

Ecologische waarden

Voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie stelt Econsultancy een natuurrapportage op. Hierin staat welke maatregelen genomen moeten worden om het duurzame medegebruik van flora en fauna op en rond het gebouw te stimuleren, om ecologische waarden te behouden gedurende de bouw en om toe te zien dat bij de bouw voldaan wordt aan de Omgevingswet. Ook wordt er een plan opgesteld voor het beheer en de monitoring van de te realiseren voorzieningen.  Maatregelen worden in overleg genomen en op maat gemaakt, zoals het aanbrengen van meer ecologisch waardevol groen en het plaatsen van nestkasten. In het kader van de BREEAM-certificering zal jaarlijks worden gemonitord of de maatregelen het gewenste effect hebben.

BREEAM-NL credits

Elke credit behandelt een specifieke gebouwgerelateerde milieu-impact of -kwestie. Per credit kunnen een of meerdere punten worden toegewezen. Econsultancy biedt de volgende credits aan:

  • BREEAM Nieuwbouw 2020: LE 01, LE 02, LE 04, LE 05, WAT 04
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2014 v2.0: LE 1, LE 2, LE 3, LE 4a, LE 4b, LE 6, LE 9, WAT 6
  • BREEAM NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering: LUE 06 en LUE 07
  • BREEAM NL In-Use Uiliteitsbouw V6.0.0: LUE 01, LUE 02, LUE 03 en LUE 04
  • BREEAM NL In-Use Woningen V6.0.0: LUE 01, LUE 02, LUE 03, LUE 04
  • BREEAM NL In-Use 2016 v1.0: LE01, LE02, LE03, LE04, LE05 en LE06
  • BREEAM International New Construction 2016: LE 01, LE 02, LE 03, LE 04, LE 05

Advies aanvragen

Worden landschap en ecologische voorzieningen op de juiste wijze geïmplementeerd en beheerst, dan kan dit een positieve impact hebben op de ecologische waarden op het perceel.

Ecologische monitoring

Hebben de genomen maatregelen de gewenste effecten? Ecologische monitoring dient daarin inzicht te bieden. Monitoring wordt enkel uitgevoerd indien de betreffende credit wordt nagestreefd. Ook wanneer een andere partij de BREEAM natuurrapportage heeft opgesteld, kunnen wij het monitoringstraject oppakken.

BREEAM-specialisten bij Econsultancy

Ward Kleuskens

Ward Kleuskens Projectleider ecologie Noord-Brabant

Sebastiaan Slange (2)

Sebastiaan Slange Senior projectleider ecologie Noord-Brabant

Klaver

Roos Amarante van Driel Projectleider ecologie Noord-Brabant

Jeroen Driessen

Jeroen Driessen Specialist ecologie Noord-Brabant

Evie Schreurs (1)

Evie Schreurs Projectleider ecologie Limburg