Laarsjes in het water

BREEAM-NL - Afstromend regenwater

Hoe voorkom je wateroverlast, wetend dat veel regen het riool en andere watergangen kan overbelasten? Econsultancy adviseert.

BREEAM - POL 6

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het wordt gebruikt als meetinstrument voor de duurzaamheid van projecten. Met BREEAM-NL maak je een project klaar voor de toekomst.

De lat van BREEAM-NL ligt hoger dan wat wettelijk wordt geëist. De beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw en de bouwkavel vindt plaats op basis van zogenaamde ‘credits’. Eén van die credits is POL 6.

Wat is POL 6?

Het doel van POL 6 is onder andere het voorkomen van de versnelde afvoer van neerslag en van plaatselijke wateroverlast en vervuiling. Op de locatie moeten hiervoor maatregelen genomen worden zodat er na de ontwikkeling van het plan geen zwaardere belasting plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar afstromend regenwater en de piek-afstroomsnelheid.

Het plan wordt door Econsultancy beoordeeld aan de hand van de vereisten van het BREEAM-NL certificaat voor de categorie vervuiling, credit POL 6.

BREEAM: hét keurmerk om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

Benieuwd wat we voor je kunnen doen?

Advies aanvragen

Toetsing en advies BREEAM

We brengen omgevingsfactoren en beleidsuitgangspunten in beeld. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of het onderdeel water duidelijk en evenwichtig in het plan en de procedure is opgenomen en of aan de creditcriteria wordt voldaan. Wat we onderzoeken is hoe in de toekomstige situatie hemelwater verwerkt wordt. Het rioolontwerp wordt aan de hand van de eisen getoetst. Zo nodig wordt in de beoordeling ook een advies gegeven over de toepassingsmogelijkheden van een hemelwatersysteem. Denk aan wadi’s, infiltratiekratten, -riool of -kelders.

Bij de advisering worden zowel de specifieke eigenschappen van het gebied (zoals bodemopbouw en grondwaterregime) alsook de beschikbare ruimte binnen het plan meegewogen. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever.

BREEAM Landgebruik en Ecologie

Voor een BREEAM certificering adviseren wij ook op het gebied van ecologie: BREEAM Landgebruik en Ecologie

BREEAM-specialisten bij Econsultancy

Roel van den Berg

Roel van den Berg Projectleider water Noord-Brabant