Privacy Statement

We leggen uit wanneer wij je gegevens opslaan en met welk doel.

Privacy statement Econsultancy

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. We leggen uit waar wij je gegevens opslaan en met welk doel. Daarnaast zijn de rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten beschreven. Econsultancy B.V. gevestigd te Rijksweg Noord 39, te Swalmen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Formulieren en e-mail

De velden aangegeven met een ‘*verplicht’ tag dienen ingevuld te worden om je van dienst te zijn. Als je ons formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens voor zolang het nodig is bewaard. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Delen met anderen Econsultancy verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het uitgangspunt is dat Econsultancy gegevens die verstrekt zijn in een sollicitatieprocedure alleen verwerkt met als hoofddoel het werken bij Econsultancy mogelijk te maken. De gegevens worden niet voor een andere toepassing ingezet.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij behandelen je gegevens met de hoogst mogelijke voorzichtigheid en informeren iedereen die deze gegevens te zien krijgt, over de privacyregels. Gegevens en informatie worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Met persoonsgegevens in deze privacyverklaring wordt gedoeld op: alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk hierbij aan je naam, adres, telefoonnummer en-/of e-mailadres. Econsultancy verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens over: gezondheid, achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.

Beveiliging persoonsgegevens

Econsultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Econsultancy maakt gebruik van betrouwbare SSL certificaten om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle gegevens zijn beveiligd.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Econsultancy. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Econsultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen neem dan contact met ons op via info@econsultancy.nl