Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoek

Als er aanwijzingen zijn voor een archeologische vindplaats, dan kunnen we proefsleuven graven. Hierbij onderzoeken onze archeologen of de vindplaats er echt is.

Wat is een proefsleuvenonderzoek?

Bij een proefsleuvenonderzoek worden met een graafmachine proefsleuven gegraven tot op de diepte waar archeologische waarden te verwachten zijn. De proefsleuven hebben meestal een breedte van 2 tot 4 meter. De lengte van een proefsleuf kan enkele tientallen meters zijn.

Archeologische sporen in de proefsleuven

Archeologische grondsporen die aan het licht komen, worden ingemeten en gefotografeerd. We nemen monsters om de sporen te dateren en de waarde te bepalen van de vindplaats. Archeologische vondsten, zoals stukjes aardewerk en bewerkt vuursteen, worden systematisch verzameld. Het is ook mogelijk dat er bij een proefsleuvenonderzoek geen archeologische waarden worden aangetroffen.

Rapportage proefsleufonderzoek

Na afronding van het veldwerk wordt een rapportage opgesteld. Daarin beschrijven we de resultaten en geven we een waardeoordeel aan de vindplaats. Op basis van dit rapport besluit het bevoegd gezag of de vindplaats vrijgegeven wordt of behouden moet blijven.

Voorafgaand aan een proefsleuvenonderzoek moet een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld. Ook dat kunnen we voor je verzorgen.

Er zijn twee manieren om een vindplaats te behouden:

  • de vondsten worden intact gelaten onder de grond (in situ). Soms moeten de bouwplannen daarvoor worden aangepast;
  • de vindplaats wordt opgegraven (ex situ).
Archeologen aan het werk in een proefsleuf
De graafmachine legt een voor archeologen leesbaar vlak aan.

Interesse in ons proefsleuvenonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600  of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen