Bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

De eerste stap is een archeologisch bureauonderzoek waarbij archeologen alle mogelijke bronnen en kaartmateriaal raadplegen.

Wat is een archeologisch bureauonderzoek?


Een bureauonderzoek voor archeologie bestaat uit het raadplegen van allerlei bronnen en kaartmateriaal. Hiervoor doen we onderzoek naar onder andere geologische, bodemkundige en historisch geografische ontwikkelingen van een gebied. Op basis van dit onderzoek kan een archeoloog van tevoren een voorspelling doen of er archeologische resten verwacht kunnen worden. We noemen dit een gespecificeerd verwachtingsmodel.

Het archeologisch verwachtingsmodel

In het verwachtingsmodel is terug te vinden of het mogelijk is dat we op de opgravingslocatie archeologische resten vinden, uit welke tijd ze kunnen stammen en op welke diepte we ze naar alle waarschijnlijkheid zullen vinden.
Het verwachtingsmodel wordt naast de geplande (bouw)plannen gelegd. Zo wordt bepaald of er tijdens het bouwtraject schade kan ontstaan aan het archeologisch erfgoed.

Bureauonderzoek bronnen
Op basis van beschikbaar materiaal wordt een verwachting opgesteld voor de archeologische waarde van de onderzoekslocatie.
Archeologisch bureau onderzoek kaartmateriaal

Het resultaat van archeologisch bureauonderzoek

De uitkomsten van het bureauonderzoek bepalen of vervolgonderzoek nodig is in de vorm van een booronderzoek, een proefsleuvenonderzoek of mogelijk een archeologische begeleiding.

Bronnen voor archeologisch bureauonderzoek

Hoe lang we bezig zijn met een bureauonderzoek voor archeologie hangt af van de beschikbare bronnen. Voorbeelden van bronnen die door een archeoloog worden geraadpleegd tijdens een bureauonderzoek:

 • Het KICH (Kennis Infrastructuur Cultuur Historie);
 • Bouwhistorische gegevens (het archief Bouw- en Woningtoezicht bij de betreffende gemeente);
 • Bouwhistorische gegevens;
 • Beschikbaar historisch kaartmateriaal;
 • Luchtfoto’s;
 • Geomorfologische kaarten;
 • Bodemkaarten;
 • ARCHISIII (registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed);
 • De archeologische beleidsadvieskaart van de betreffende gemeente;
 • Lokale (amateur-)archeologische en/of historische verenigingen voor aanvullende gegevens;
 • Inrichtingsplan of bouwplan van de opdrachtgever.

Geïnteresseerd in een archeologisch bureauonderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen