Archeologisch booronderzoek.

Archeologisch booronderzoek

Kloppen de resultaten van de boringen met het archeologisch verwachtingsmodel dat uit het bureauonderzoek is gekomen?

Wat is archeologisch booronderzoek?

Een archeologisch booronderzoek is bedoeld om het verwachtingsmodel dat uit een bureauonderzoek komt, aan te vullen en te toetsen. Een booronderzoek kan bestaan uit verschillende boringen die vaak allemaal met de hand worden gedaan. Alleen wanneer hele diepe boringen gezet moeten worden, wordt een machine gebruikt.

Er zijn drie verschillende soorten booronderzoek: een verkennend booronderzoek, een karterend booronderzoek en een waarderend booronderzoek.

Een verkennend booronderzoek

Op verschillende plaatsen wordt met een grondboor gekeken of de bodem aanwijzingen geeft voor een archeologische vindplaats. Dit is te zien aan de opbouw van de aardlagen. De resultaten van de boringen worden vergeleken met het verwachtingsmodel van het landschap.

Een karterend booronderzoek

Als tijdens het verkennend booronderzoek is gebleken dat er sprake is van een kansrijk bodemprofiel komt de volgende stap: het opsporen van archeologische resten. We gebruiken daarvoor een boor met een grotere diameter. De grond die we bovenhalen wordt gecontroleerd op archeologische resten zoals stukjes houtskool, botresten, vuursteen of aardewerkscherven.

Een waarderend onderzoek

Het waarderend onderzoek bestaat uit boringen die dichter bij elkaar liggen. Dit doen we naar aanleiding van de eerdere boringen. Zoals de naam al zegt zijn deze waarderende boringen bedoeld om een archeologische waardering te kunnen geven aan het terrein. We doen deze boringen op die plaatsen waar de archeologische verwachting hoger ligt. De grond die hierbij naar boven komt wordt onderzocht en beoordeeld. De aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en kwaliteit van de archeologische resten worden tijdens het waarderend onderzoek vastgesteld.

Booronderzoek boorprofiel
Het opgeboorde profiel wordt nauwkeurig bestudeerd.

Wat gebeurt er na archeologisch booronderzoek?

Wanneer de onderzoeksresultaten er aanleiding toe geven, gaan we een stap verder. Er worden proefsleuven gegraven. Bij locaties met een beperkt oppervlakte (meestal kleiner dan 3.000 m²) wordt de verkennende fase vaak direct gecombineerd met het karterend archeologisch booronderzoek, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Als het mogelijk is, laten wij het archeologisch booronderzoek gelijktijdig uitvoeren met milieuhygiënisch onderzoek. Ook dit bespaart tijd en kosten.

Meer weten over het archeologisch booronderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen