Archeologische opgraving

Archeologische opgraving

Tijdens dit veldonderzoek worden grondsporen aandachtig onderzocht en gedocumenteerd. Vondsten worden verzameld en meegenomen voor verder onderzoek. Het verleden wordt vastgelegd voor de toekomst.

De archeologische opgraving

Archeologische resten zijn belangrijk voor de wetenschap. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe we met dit erfgoed omgaan. Wanneer de resten niet in de grond bewaard kunnen blijven, voeren we een archeologische opgraving uit om sporen te documenteren en vondsten veilig te stellen.

Hoe wordt een archeologische opgraving gedaan?

De archeologische vindplaats wordt in zijn geheel onderzocht. Archeologische sporen worden gedocumenteerd en eventuele vondsten geborgen. Als het nodig is voeren we specialistisch onderzoek uit zoals:

  • aardewerkonderzoek;
  • micromorfologie;
  • vuursteenonderzoek;
  • onderzoek naar de fysische geografie.

In samenwerking met onze partners doen we onder andere C14-datering (koolstofdatering van organische materialen), pollenanalyse, conservering en restauratie van hout , metaal, leer.

Profiel bestuderen opgraving

Hoe lang duurt een opgraving?

Hoe lang een opgraving duurt, is afhankelijk van de grootte van de opgraving. Een KNA-archeoloog (een archeoloog die bekend is met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) kan dit van te voren inschatten. Zo weet je wanneer je verder kunt met jouw project.

Is een opgraving vervelend voor jou?

Je wilt door met jouw project. Een opgraving kost tijd en geld. Daar staat tegenover dat de opgraving ook extra publiciteit kan opleveren. Tijdens het veldwerk van onze archeologen kan een open dag op de opgraving georganiseerd worden. Op deze manier kunnen we alle geïnteresseerden (jouw medewerkers en relaties, omwonenden, scholieren) de voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien.

Wat kost een archeologisch onderzoek?

Wat een opgraving kost hangt samen met de grootte en de situatie van het te onderzoeken gebied. Volgens de Erfgoedwet moet degene die de vergunning aanvraagt de kosten betalen.

Wat leveren archeologische opgravingen op?

Het resultaat van de opgraving is het 'standaardrapport Opgraven'. Met dit eindrapport kan de opdrachtgever een vergunning aanvragen bij de bevoegde overheid. Nadat het veldwerk is uitgevoerd wordt de locatie vrijgegeven ten aanzien van archeologie. Voor de archeoloog volgt nog de verslaglegging van het onderzoek en deponeren van eventuele vondsten.

Ook een meer publieksgerichte verslaglegging behoort tot de mogelijkheden. Voorbeelden zijn een publieksbrochure of een tentoonstelling. Aangezien tijdens een opgraving alle sporen worden onderzocht en uitgegraven, is de opgraving meteen ook de laatste fase van het archeologische proces.

Een opgraving laten uitvoeren?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Recente archeologische opgravingen

Projecten

Opgraving Kerkstraat Zuid Helmond Hoe rijk aan geschiedenis de stad Helmond is blijkt tijdens deze opgraving.

Archeologie
Archeologische opgraving

Overwinning op de Spanjaarden 27 juli 1641 - De Spanjaarden hebben zich overgegeven.

Archeologie