Banner 2 Artikel Excon

Geluidsmeting in de betonfabriek

De arbeidinspectie vraagt een geluidmeting in een betonfabriek. Onze specialisten gaan op pad om de geluidniveaus te meten.

Geluidsmeting in opdracht van de arbeidsinspectie

Wat krijgen jouw oren te verduren tijdens je werk? Er is maar één objectieve manier om daarachter te komen: meten! In dit artikel lees je over de geluidsmeting die onze specialisten Marc de Loos en Ilse Kemper hebben uitgevoerd bij een Excon Betonelementen. De aanleiding voor deze meting is een verzoek van de Arbeidsinspectie. De inspectie heeft Excon gevraagd om een rapport over de geluidsbelasting op de productievloer. Excon klopte daarvoor aan bij Econsultancy. Eén van onze expertises is namelijk geluid.

Hoe gaat zo’n geluidsmeting in een fabriek?

We gaan op stap met een geluidsmeter en meten het geluidsniveau op de werkvloer.
Geluid in een productieomgeving is afhankelijk van het vaak dynamische bedrijfsproces. Het ene moment is er een piek aan geluid en op een ander moment is er een basisgeluid. Niet op elke plaats van de productievloer is het geluid gelijk. De Arbowetgeving bevat maatregelen om de risico’s van blootstelling aan geluid te voorkomen.

Voorafgaand aan de meting

Voordat de meetlocaties werden bepaald lieten onze collega’s zich goed informeren over het productieproces. Aan de hand van die informatie wordt bepaald waar en wanneer de metingen tijdens het werk verricht kunnen worden. De meting moet representatief zijn voor alle werkdagen. Bij Excon werden 12 meetposities bepaald om een representatief beeld te krijgen.

Hoelang en hoeveel wordt gemeten?

De geluidsmeter wordt op de voorgestelde posities opgesteld en gedurende 10 tot 30 minuten worden de geluiden door de geluidsmeter geregistreerd.

Piekmomenten in het geluidsniveau

Bij Excon rijdt met regelmaat een betonmixer binnen. Dit geeft tijdelijk extra lawaai. Naast de houten mallen aan de ene kant van de hal worden aan de andere kant ook metalen mallen voorzien van op maat gemaakte wapening. De slijptol wordt hierbij regelmatig gebruikt. Met ijzeren staven duwen en stoten medewerkers deze wapening op de juiste plaats in de mal. De piekbelasting die hierbij ontstaat wordt voor de berekening dagelijkse geluidsbelasting, gemiddeld met de andere momenten. Die piek hoeft niet te betekenen dat grenswaarden worden overschreden.

De Geluidsmeter Staat Op Scherp (1)
Knipsel Uit Filmpje

De Arbowet geeft regels met betrekking tot geluid:

De geluidsbelasting betreft het geluid dat een werknemer gedurende een gemiddelde werkdag ondervindt. Dat kan dus een gemiddelde zijn van verschillende posities in een hal.
De Arbowet geeft regels met betrekking tot geluid:

- de piekgeluidsdruk;
- dagelijkse blootstelling: gemiddelde op basis van een werkdag van 8 uur;
- wekelijkse blootstelling: gemiddelde op basis van 5 werkdagen.
Deze onderdelen komen terug in het rapport van onze meting.

Rapport geluidsbelasting

Als de metingen verricht zijn zit het eerste gedeelte van het werk erop. Marc en Ilse pakten in dit geval na 12 metingen de apparatuur weer in. De meting zelf is maar de helft van het werk. Na het bezoek wordt op kantoor de geluidsmeter uitgelezen, berekeningen gemaakt aan de hand van de gemeten geluidsniveaus en de resultaten vastgelegd in het rapport. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarden uit de Arbowet.

Aanbevelingen bij hoge geluidsbelasting

Marc en Ilse sluiten hun rapport af met enkele aanbevelingen, ook weer gebaseerd op de Arbowet:
• Bij een dagelijkse blootstelling van meer dan 80 dB(A) of een piekgeluidsdruk van meer dan 112 Pa moet de werkgever gehoorbescherming ter beschikking stellen.
• Bij een dagelijkse blootstelling van meer dan 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van meer dan 140 Pa is het dragen van gehoorbescherming verplicht. De dagelijkse blootstelling mag, rekening houdend met de dempende werking van gehoorbescherming, niet hoger zijn dan 87 dB(A) of 200 Pa.

In het geval van Excon zijn er een paar situaties waarbij extra aandacht kan worden besteed aan gehoorbescherming bovenop de al bestaande voorzieningen. Als deze maatregelen worden genomen zal de arbeidsinspectie tevreden zijn.

Geluidsmeting Tijdens Dagelijks Werk (1)
Geluidsonderzoek Jera On Air

Geluidonderzoek Jera On Air Een kijkje bij het vooronderzoek van een festival. Hoe kom je aan een vergunning?

Geluid, Omgeving, Ecologie
Decibel

Hoe hard klinkt een dB? Econsultancy voert meer dan 100 geluidsmetingen per jaar uit.

Geluid, Geluidsmetingen

Specialisten bij Econsultancy

Marc De Loos (1)

Marc de Loos Limburg

Ilse Kemper

Ilse Kemper Noord-Brabant

Quocduong1

Quoc Duong Limburg