Quicskcan dierenasiel

Quickscan bij het dierenasiel

Een quickscan is geen vluggertje. Onze ecologen vertellen wat er zoal bij komt kijken.

Twee ecologen gaan op pad om een inventarisatie te doen in de Veluwse bossen. Ze noemen het een quickscan, dus hoelang kan het duren..? De aanleiding van het onderzoek is de wens van het dierenasiel om het oude pand af te breken en een nieuw pand op dezelfde plaats terug te zetten. Toestemming van het bevoegd gezag om de oude gebouwen te slopen krijg je alleen als je kunt aantonen dat de sloop geen negatieve invloed heeft op beschermde gebieden, houtopstanden, planten of dieren.

De Wet natuurbescherming

Een toetsing of je met een toekomstige ingreep de Wet natuurbescherming niet overtreed begint met een quickscan Wet natuurbescherming. Ook bekend als 'quickscan flora en fauna'. Dit eerste onderzoek is misschien wel het belangrijkste onderzoek dat er is. Het vraagt veel kennis en ecologisch inzicht. Alle daarop volgende soortonderzoeken worden gebaseerd op wat er tijdens die eerste ronde ontdekt is. Tijdens deze quickscan wordt door onze ecologen alle mogelijke verblijf- en foerageerplaatsen van dieren opgespoord waarmee in het kader van de Wet natuurbescherming rekening gehouden moet worden. En wie denkt dat een quickscan Wet natuurbescherming in een kwartiertje gepiept is heeft het mis. 

Ecologisch onderzoek achter het bureau

Al voor dat het onderzoek ter plaatse start, wordt de locatie van achter de computer onder de loep genomen. Dankzij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kunnen alle dieren die eerder in de buurt zijn waargenomen worden geïnventariseerd. Ook natuurgebieden in de buurt worden in kaart gebracht.

Natura 2000-gebied

Het dierenasiel op de Veluwe wordt omringd door een beschermd natuur gebied: een Natura 2000-gebied. Wat er mag en kan in een dergelijke omgeving ligt aan banden. Een verplichte berekening van de stikstofuitstoot tijdens en na de bouw is al eerder gemaakt. Te midden van een rijkdom aan natuur verwacht je op zo’n locatie tijdens een quickscan wel het één en ander aan te treffen zou je denken. 
Gewapend met de NDFF-lijst, een verrekijker, een trap en een zaklampje voor holte inspecties schuimen de ecologen het terrein af. De plantensoorten van de NDFF-lijst hebben, gezien het terrein, geen kans. Uit de omstandigheden op dit terrein blijkt dat de zoogdieren die op de lijst staan zoals de eekhoorn, boommarter das, en steenmarter geen gebruik kunnen maken van de locatie.

Vleermuizen

Is een vleermuisonderzoek nodig? Alle gebouwen hier zijn laagbouw en dus niet ideaal voor gebouw bewonende vleermuizen, maar omdat er nauwelijks andere gebouwen zijn zouden de vleermuizen tóch kunnen kiezen voor een verblijfplaats in één van de panden. Ondanks de gaten en kieren die er gevonden worden, is er niet één geschikt voor de vleermuis. Ook de boomholtes die worden geïnspecteerd zijn niet bewoond. 
De vogelsoorten waarvan de nesten het jaar rond beschermd zijn, worden niet aangetroffen. Eén flink nest in een hele hoge naaldboom roept vragen op. Het wordt regelmatig bezocht, dat is te zien aan de witte vlekken op de begroeiing eronder, maar door wie? Aanwijzingen voor wie het nest bewoont worden niet gevonden. Bij eventuele kap van deze boom moet dit nader worden onderzocht.

Verrassende uitslag

Ook de directe omgeving kan worden beïnvloed door de sloop en de bouw. Na een ronde rondom het terrein kunnen de ecologen echter maar één conclusie trekken: door het slopen van het huidige onderkomen van het asiel zullen geen beschermde planten of dieren ontheemd raken. Mits de hoge naaldboom niet wordt gekapt. Mocht kap toch wenselijk zijn dan moet alsnog nader onderzocht worden welke vogelsoort hier gebruik van maakt. Een locatie midden in de natuur te midden van natuurgebieden, maar géén leefgebied van planten- of diersoorten die beschermd zijn. Best bijzonder. Maar blijkbaar kiezen wilde dieren met genoeg alternatieven, niet voor verblijf in een dierenasiel...

Vragen? Neem contact op met ons.

Oók een quickscan flora en fauna uit laten voeren?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Kenny Schilderman

Kenny Schilderman Gelderland

Corné Slemmer (1)

Corné Slemmer Gelderland