Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

De eerste stap bij sloop, renovatie of isolatie is inventariseren of er vleermuizen in het pand zitten. Met een specialistisch vleermuisonderzoek kun je snel de juiste maatregelen nemen voor je project.

Vleermuizen en de Omgevingswet


Alle vleermuissoorten in Nederland zijn streng beschermd. Dit is geregeld in de Omgevingswet. Heb je plannen voor sloop of grootschalige renovatie? Dan kan het zijn dat je een ontheffing moet aanvragen. Wanneer wij een Quickscan natuurwaarden op de locatie uitvoeren kunnen wij snel aangeven of een onderzoek naar vleermuizen nodig is.

Ontheffing aanvragen? 

Bij sloop of renovatie moet je een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aanvragen bij de provincie. Het vleermuisonderzoek is onderdeel van de ontheffing. Wij voeren het onderzoek naar vleermuizen uit en doen  de aanvraag voor ontheffing bij de provincie.

Onderzoekswiel Ecologie 20 09 2023
Wij nemen je het hele proces uit handen, van het vleermuisonderzoek tot de ontheffingsaanvraag.

Hoe lang duurt een onderzoek naar vleermuizen?

Een vleermuisonderzoek omvat meerdere veldbezoeken in de periode april-oktober. Het is een behoorlijk complex onderzoek. De soortgroep kent gedurende het jaar verschillende verblijfplaatsen, met elk hun eigen functie. Een verblijfplaats kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

In welke periode doe je vleermuisonderzoek?

Vleermuisonderzoek is seizoensgebonden en kan alleen goed uitgevoerd worden van april tot en met oktober. Wanneer je in het najaar plannen maakt voor een ontheffingsaanvraag, betekent dit dus dat je pas in april een vleermuisonderzoek kunt laten doen. Na de benodigde onderzoeken start de periode van het aanvragen van de ontheffing. Die duurt minimaal 25 weken. Hou dus vroegtijdig rekening met het uitvoeren van een vleermuisonderzoek om onnodige vertraging van de plannen te voorkomen.

Wie kan een vleermuisonderzoek doen?

Vanuit het Netwerk Groene Bureaus is een minimum onderzoeksinspanning afgesproken. Dit is vastgelegd in het zogenaamde vleermuisprotocol. Dit protocol geeft richtlijnen ten aanzien van de periode van het onderzoek, de tijden en bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Econsultancy voert onderzoeken conform dit vleermuisprotocol uit.

Begeleiding na het onderzoek

Na het vleermuisonderzoek doen wij de daaropvolgende ecologische begeleiding. Wij dragen praktische oplossingen aan voor de bescherming van de aanwezige vleermuizen. De oplossingen variëren van het aanbrengen van de juiste nestkasten tot ideeën voor natuurinclusief bouwen.

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen