Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna

Welke planten en dieren kunnen er in het plangebied voorkomen? Een Quickscan geeft duidelijkheid.

Quickscan natuurwaarden

Volgens de Omgevingswet mag bij bouwen of verbouwen geen negatief effect ontstaan voor beschermde planten- en diersoorten. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, zal voordat een vergunning wordt verleend, vragen om een quickscan natuurwaarden.

Quickscan flora & fauna

Tijdens de quickscan inventariseren we beschermde planten en dieren op een projectlocatie. Welke soort beschermd is staat in de Omgevingswet. De dieren hoeven tijdens de quickscan niet te worden aangetroffen; onze ecologen onderzoeken of er sprake is van een essentieel leefgebied voor de soorten. Daarom vraagt een quickscan om veel vakkennis en ecologisch inzicht. Na afloop van de quickscan flora en fauna, een combinatie van bureau- en veldonderzoek, ontvang je een duidelijk rapport van een ecoloog.

De quickscan flora en fauna heet officieel 'quickscan natuurwaarden'. Die laatste term wordt nog niet veel gebruikt. We krijgen ook aanvragen binnen voor een 'natuuronderzoek', waarmee dan ook weer ditzelfde onderzoek wordt bedoeld.
Quickscan Flora en Fauna

Voorbereiding Quickscan flora & fauna

Het onderzoek begint al voordat de ecoloog op de te onderzoeken projectlocatie komt. Alle dieren die al eens in de buurt zijn waargenomen worden geregistreerd in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De ecoloog zal daar bij het onderzoek rekening mee houden. Ook natuurgebieden in de regio worden in kaart gebracht. 

Nader onderzoek

Wanneer uit de quickscan blijkt dat het gebied belangrijk is voor beschermde plant- of diersoorten, dan wordt door het bevoegd gezag een nader onderzoek gevraagd. Dit nader onderzoek wordt ook door een ecoloog gedaan en is gericht op specifieke soorten. Dergelijk onderzoek is afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde diersoort broedt. Vleermuizen, padden, vogels: het zijn kleine beestjes die van grote invloed kunnen zijn op de planning van jouw werkzaamheden.

Heb je een quickscan flora en fauna nodig?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Gerelateerde projecten

Quicskcan dierenasiel

Quickscan bij het dierenasiel Wet natuurbescherming dierenasiel

Ecologie