Banner Vleermuisonderzoek Dieren

Vleermuisronde in de avond

Het gebied voldoet aan alle kenmerken die het voor vleermuizen interessant maakt. Maar zijn ze er ook?

Aan de rand van een braakliggend terrein, grenzend aan een woonwijk, staan de ecologen Reinier Valstar en Kenny Schilderman klaar voor hun vleermuisronde. Gewapend met verrekijkers en batdetectors gaan ze onderzoeken of dit braakliggende stuk land een functie heeft als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen.

Aanvullend ecologisch onderzoek

De opdrachtgever heeft plannen om  nieuwe woningen op deze plek te bouwen. Daarom hebben wij in juni 2022 een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Het gebied is niet alleen aantrekkelijk voor de vleermuis, maar ook voor andere beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld de das, de wezel, boommarter, zandhagedis en ringslang. Met een aanvullend ecologisch onderzoek gaan we kijken of en welke soorten er voorkomen en welke stappen er vervolgens ondernomen moeten worden. We plaatsen voor de marterachtigen cameravallen en mostelakisten. Om de 2 weken lezen we die uit om te zien wat we op beeld gevangen hebben. Voor het onderzoek naar de reptielen worden herpetoplaten neergelegd die tijdens verschillende veldbezoeken verspreid over de tijd worden gecontroleerd op zonnende of schuilende dieren. Vanavond gaan de ecologen op zoek naar vleermuizen.

Interessante plek voor vleermuizen

In het verwilderde gebied met hier en daar wat groen en boschages zijn de contouren van de hockeyvelden die hier ooit lagen nog zichtbaar. Nu is het terrein een wandel- en hondenuitlaatgebied en wordt het zo af en toe voor een lokaal evenement gebruikt. Verder heeft het al jaren geen functie meer. Tenminste, niet voor de mens. Voor vleermuizen waarschijnlijk wel. Het gebied voldoet aan alle kenmerken die het voor deze beschermde soorten interessant maakt.

Vleermuizenactiviteit trekt de aandacht

Na een korte inspectieronde over het terrein is het tijd om klaar te staan. De zon verdwijnt langzaam achter de horizon en dat betekent dat de vleermuizen tevoorschijn zullen komen. Al snel flits een schaduw voorbij, bijna onzichtbaar, maar ze herkennen het meteen: een vleermuis! Ze hebben beet en al snel volgen er meer. Op de batdetectors is de vleermuizenactiviteit goed hoorbaar. Reinier volgt de vlucht van de dieren met zijn verrekijker en observeert ze in combinatie met geluiden. Sommige gaan op jacht naar insecten, terwijl andere rustig rondvliegen en hun territorium markeren. Het lijkt erop dat deze plek inderdaad dient als vliegroute en als foerageergebied voor vleermuizen.  

Reinier En Kenny Batdetector

In dit filmpje is te zien hoe Reinier en Kenny de avondronde uitvoeren.

Wil jij ons helpen met het uitvoeren van vleermuisonderzoek? Klik hier:

Vacature vleermuisonderzoeker

Foerageergebied

Een foerageergebied van een vleermuis is een plek waar vleermuizen op zoek gaan naar voedsel, zoals insecten. Deze gebieden worden zorgvuldig gekozen, afhankelijk van de beschikbaarheid van voedselbronnen, temperatuur en luchtvochtigheid. Ze kunnen verschillen in grootte en liggen meestal in de buurt van de verblijfplaatsen van de vleermuizen, zoals bomen of gebouwen. Sommige vleermuizen hebben een relatief klein foerageergebied, terwijl andere soorten grotere afstanden afleggen op jacht naar voedsel. Het behoud van geschikte foerageergebieden is belangrijk voor het overleven van vleermuispopulaties.

Feeding buzz

Vleermuizen zenden geluidsgolven uit en gebruiken de echo’s om prooien te lokaliseren tijdens hun jacht in de duisternis. Op de batdetector is dit te horen als klakken, of tappen. Een verhoging in de snelheid van het klakken is een teken dat de vleermuis zijn prooi achtervolgd, en wordt ook wel de “feeding buzz” genoemd.

Specialisten bij Econsultancy

Reinier Valstar

Reinier Valstar Gelderland

Kenny Schilderman

Kenny Schilderman Gelderland