Pfas in je pizzadoos

Partijkeuringen voor PFAS

Wat is het en waar zit het in?

Partijkeuringen worden door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd en geanalyseerd volgens BRL SIKB 1000. Zo wordt voorkomen dat verontreinigde grond op een plaats terecht komt waar het een risico voor de gezondheid en het milieu kan vormen. Sinds 2019 hoort bij een partijkeuring ook een PFAS-analyse. Deze aanvulling op de regels geldt voor heel Nederland.

Onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen was volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht. Bij verdenking van de aanwezigheid van een stof moet altijd de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie worden onderzocht op deze stof. In principe zijn in heel Nederland de bovengrond en geroerde bodems verdacht op het voorkomen van GenX, PFAS en PFOA. Soms kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat de bodemlaag bestaat uit ongeroerde bodemlagen, dieper dan 1 meter beneden het maaiveld.

GenX-stoffen

Inmiddels worden ook stappen gezet ten aanzien van de risico’s van GenX-stoffen. Er is al een besluit genomen om de registrant van GenX verplicht te stellen om testen te doen ten aanzien van de risico’s van deze stof. Deze testen zullen inzicht geven in de risico’s van GenX. Uit het onderzoek moet blijken in welke mate deze stof kanker veroorzaakt en hoe lang GenX in het lichaam blijft. Tegen dit besluit staat nog bezwaar en beroep open. (22-08-2019) In de analyse van bodemonderzoeken wordt deze stof nu in ieder geval meegenomen.

Tijdelijk handelingskader PFAS

In de kamerbrief 'Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS' informeert Minister Veldhoven de Tweede Kamer over een nieuwe, ruimere norm voor PFAS. Bouwers en baggeraars kunnen daardoor grond waar PFAS in zit, makkelijker verplaatsen en hergebruiken. Waar staat PFAS voor? PFAS is een afkorting van Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen. Deze stoffen hebben de prettige eigenschap dat ze water, vuil en olieafstotend werken. Ideaal voor bijvoorbeeld coatings. De vervelende eigenschap is dat ze in bepaalde concentraties invloed hebben op voortplanting en kankerverwekkend zijn. PFAS zijn nauwelijks afbreekbaar.

Waar zitten PFAS in?

Stoffen uit deze groep zitten in producten waar iedereen dagelijks mee te maken heeft: 

  • pizzadozen;
  • regenkleding;
  • buitensport- en skikleding;
  • pannen met een anti-aanbaklaag;
  • bakpapier;
  • verf;
  • blusschuim.

 

Geïnteresseerd in PFAS onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Marc de Loos

Marc de Loos Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Limburg