Bijzondere vermelding biomorfologische kaart

Bio-morfologische kaart krijgt een 'bijzondere vermelding'

De NGB is onder de indruk van de voor de gemeente Ede ontwikkelde biomorfologische kaart van Econsultancy.

De NGB, de branchevereniging voor Groene Bureaus, organiseerde een natuurprijs voor haar leden. De prijs was bestemd voor het meest inspirerende groene project. Van alle inzendingen werden 12 projecten genomineerd. Stuk voor stuk bijzondere projecten - een zware kluif voor de deskundige jury.

Biomorfologische kaart krijgt bijzondere vermelding NGB Natuurprijs 2018
Edwin Witter poseert vol trots met de Bijzondere vermelding van de NGB Natuurprijs 2018
“Het project biomorfologische kaart van Econsultancy laat zien hoe onverwacht en effectief bestaande natuurwaarden in kaart te brengen zijn.”

jury NGB Natuurprijs 2018

De absolute voorwaarde voor het project dat de prijs wint is: inspiratie. Elk van de genomineerde projecten voldeed hier volgens de jury ruimschoots aan.

Aan alle projecten werden flinke eisen gesteld. Wordt er draagvlak voor natuur gecreëerd? Is het project innoverend? Is er sprake van integrale gebiedsontwikkeling?

Diversiteit

De genomineerde projecten verschilden onderling veel. ‘Appels en peren’ noemde de jury het. Want hoe vergelijk je een unieke vondst om een amfibie onder spoorstaven door te leiden met een project waarbij een compleet natuurgebied gecreëerd wordt?

Winnaars

De prijs ging uiteindelijk naar Bureau Waardenburg voor het project ‘De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen’. Hierbij is 6000 kg oesters succesvol uitgezet op kunstmatige riffen in de Noordzee. Het project komt tot stand dankzij goede samenwerking tussen natuurorganisaties en vissers. De integrale aanpak heeft bijgedragen aan meer biodiversiteit in de Noordzee. De plaats van de oesterbank, nabij een windmolenpark, biedt mogelijkheden voor de toekomst.

Edwin Witter mocht de Bijzondere vermelding in ontvangst nemen namens Econsultancy. Edwin is het brein achter het project ‘biomorfologische kaart’. In opdracht van de gemeente Ede is de biodiversiteit van alle wijken in de gemeente online in kaart gebracht.

Als basis voor het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid en in het kader van de nieuwe Omgevingswet, is de biomorfologische kaart een must voor elke gemeente.

Uit het juryrapport: "Het project 'biomorfologische kaart' (Econsultancy) laat zien hoe onverwacht en effectief bestaande natuurwaarden in kaart te brengen zijn. Op inspirerende wijze wordt natuur zichtbaar gemaakt. De kaart biedt een basis voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid en voor op te stellen omgevingsvisies. De kaart kan naast erfgoedkaarten binnen het nieuwe omgevingsbeleid als integratiekaart een rol gaan spelen."

De grootste winst

De grootste winst van deze competitie is dat voor iedereen die er kennis van neemt duidelijk is dat ecologische projecten succesvolle activiteiten zijn die een blijvende bijdrage leveren voor mens, natuur en economie. Voldoende inspiratie om door te gaan en te blijven innoveren.

Biomorfologische kaart is een ecologische verwachtingskaart

Een online biomorfologische kaart: het is een hele mond vol en niet iedereen heeft er direct een beeld bij. Lees het complete artikel over de biomorfologische kaart hier.

Interesse in een biomorfologische kaart?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Edwin Witter

Edwin Witter Gelderland