Biodiversiteitskaart

Biomorfologische kaart

Biodiversiteit staat hoog in het vaandel bij gemeentes. Een instrument om hierop inzicht in te krijgen is de biodiversiteitskaart.

De biomorfologische kaart voor gemeenten

De biomorfologische kaart is speciaal ontwikkeld voor gemeenten in Nederland. Het is een uniek instrument voor het stimuleren van biodiversiteit.
De pionier voor wie Econsultancy de eerste biomorfologische kaart ontwierp, is de gemeente Ede. Inmiddels begeleiden we meerdere gemeenten met het opzetten van een natuurwaardenkaart.  

Het doel van deze natuurwaardenkaart

Het mooie is dat iedere gemeente specifieke doelen heeft waar de kaart voor gebruikt kan worden. Van het in kaart brengen van natuurwaarden tot het maken van een biodiversiteitsplan of gedragscode voor het omgaan met beschermde soorten. Voorlichting aan het publiek is een belangrijk onderdeel, hiermee houden we rekening bij de vormgeving van de kaart.

De biomorfologische kaart is een visueel instrument om de huidige stand van de natuur in kaart te brengen, op een zodanige manier dat dit kosteneffectief is. Zowel de in een gebied voorkomende soorten als de kansen en bedreigingen van soorten, worden beschreven. Hiervoor maken we een indeling in deelgebieden op basis van gelijkwaardig ecologisch en maatschappelijk functioneren. Van ieder deelgebied beschrijven we per soortgroep de voor dat gebied aanwezige waardes. We doen dat op een manier dat niet alleen beleidsmakers, maar ook inwoners een goed beeld krijgen van de aanwezige soorten in hun directe leefomgeving.

Natuurwaardenkaart is inspiratie voor biodiversiteit

De biomorfologische kaart werkt op basis van factsheets met daarin alle voor biodiversiteit relevante informatie. De factsheets beschrijven op inspirerende wijze de aanwezige biodiversiteit per deelgebied. Ze zijn eenvoudig van opzet en daarmee snel en makkelijk aan te passen. De biomorfologische kaart vormt de basis voor nadere uitwerking van biodiversiteitsbeleid of andere 'groene' beleidsvoornemens binnen de gemeente.

Opstellen natuurwaardenkaart

"De biomorfologische kaart is maatwerk. Wat wil een gemeente bereiken? Is een biomorfologische kaart daar het antwoord op?

Edwin Witter Senior projectleider ecologie

Voorbeelden biomorfologische kaart:

Voorbeelden zijn te vinden van de gemeente Ede, Montferland, Rheden en Brummen.
Andere gemeentes, zoals Zutphen, Zwolle en Weert, volgen binnenkort.

De natuurwaardenkaart is een goede kapstok voor het soortenmanagementplan (SMP), doordat potentiële leefgebieden gebiedsbreed in kaart zijn gebracht.

Wil je een natuurwaardenkaart voor jouw gemeente?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Advies aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Edwin Witter

Edwin Witter Specialist ecologie Gelderland

Bijzondere vermelding biomorfologische kaart

Biomorfologische kaart krijgt een 'bijzondere vermelding' van de NGB Bijzondere vermelding tijdens uitreiking NGB Natuurprijs.

Ecologie, Biomorfologische kaart
Biomorfologischekaart Ede

Biomorfologische kaart gemeente Ede Biodiversiteit in kaart gebracht.

Ecologie