Biodiversiteitsadvies Aanleg Vijver

Biodiversiteit

Zo maak je een prettige leefomgeving voor mens, dier en planten.

Biodiversiteitsadvies

Hoe richt je het bestaande of het nieuwe project zo in, dat zowel mensen, dieren en planten er van mee profiteren? Dat is de vraag die wij beantwoorden als we een biodiversiteitsadvies geven. Ons advies voor het verhogen van de biodiversiteit begint met een ecologisch onderzoek van de omgeving. Op basis van goed onderzoek worden maatregelen aangedragen die echt een meerwaarde hebben voor soorten omdat die ook daadwerkelijk in de omgeving kunnen voorkomen. Het advies wordt vervolgens verwerkt in de biodiversiteitsrapportage met een plattegrond, waarop de meest geschikte locaties voor de geadviseerde maatregelen worden weergegeven.

Beheerplan biodiversiteit

Voor de functionaliteit van de maatregelen is het belangrijk dat ze na realisatie op de juiste manier beheerd worden. Daarom stellen we naast het advies ook een beheerplan op waarin alle aangedragen maatregelen zijn opgenomen.

Natuurinclusief bouwen voor meer biodiversiteit

De inhoud van een biodiversiteitsrapport heeft betrekking op de mogelijkheden van de al of niet bestaande bebouwing en op het potentieel van de buitenruimte. Onze aanbevelingen voor een natuurinclusief aanpak zijn grofweg in te delen in 5 thema’s:

  • Bebouwing
  • Tuinen en erven
  • Groene buitenruimte
  • Natte buitenruimte
  • Verharding

BREEAM

Zowel nieuwe als bestaande gebouwen kunnen in aanmerking komen voor een BREEAM keurmerk Landgebruik & ecologie. Hiervoor stellen wij een natuurrapportage voor de betreffende credits.

Natuurinclusiefbouwen Voor Biodiversiteit

Heb je een advies voor biodiversiteit nodig?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen