Banner Bemonsteren Waterzuivering Iseldocks

Bemonsteren waterzuivering Iseldoks Doetinchem

Wonen in de haven van Doetinchem. Eerst even 255.000 m³ water zuiveren.

Wonen in de haven van Doetinchem

Op Iseldoks in Doetinchem is in februari 2023 volop beweging. Binnen afzienbare tijd zal er een haven langs de IJssel gecreëerd worden: Het Schippersdok. Op het ‘eiland’ wat ontstaat zullen huizen en appartementen aan het water worden gebouwd. De tekeningen beloven wat moois. Maar eerst worden de bodem en het water gesaneerd.

Bemonstering zuiveringsproces

Op de plaats waar huizen zullen komen, moet voor de bouw het grondwater weggepompt worden. Water dat ergens heen moet: het wordt geloosd in de IJssel. Dat gaat niet zo maar. In het grondwater bevindt zich PFAS. Het blusschuim van de voormalige brandweerkazerne heeft een PFAS verontreiniging achter gelaten. Nu datzelfde water onttrokken wordt aan bodem én weer in oppervlaktewater geloosd moet worden, moet het eerst gezuiverd worden. In januari 2023 verrijst voor dat doel een waterzuiveringsinstallatie ter plekke. In totaal wordt de komende maanden 255.000 m³ water onttrokken met een snelheid tussen 60 – 100 m³ per uur. Al dat water gaat door de zuiveringsinstallatie heen. Tijdens dit zuiveringsproces bemonstert Econsultancy de verschillende fases van dit proces voortdurend.

Het Eiland
Impressie van Het Eiland (bron: funda)
Bemonsteren Peilbuis
Er worden monsters genomen van het grondwater, zodat we de kwaliteit kunnen monitoren.

Grondwater in beweging

Je kunt je voorstellen dat door het pompen ook elders het grondwater in beweging komt. Verderop bevindt zich, ook in het grondwater, een verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL). De locatie van die ‘VOCL-vlek’ is bekend. En zolang die vlek ligt waar die ligt, vormt dit geen bedreiging voor de leefomgeving. Dat met VOCL verontreinigde grondwater is een erfenis vanuit het verleden toen de industrie in Doetinchem floreerde maar er beduidend minder regels waren waar de lozing van afvalwater aan moest voldoen. Water met VOCL kon in de bodem terechtkomen. Een erfenis waarmee we nu kunnen omgaan maar die wel voortdurend in de gaten wordt gehouden.

Monitoring van het grondwater

Nu er nu grote hoeveelheden water onttrokken worden om de bouw mogelijk te maken, moeten we de verspreiding van deze ‘VOCL-vlek’ in de gaten houden. Rondom de genoemde VOCL-vlek staan daarom tijdens de wateronttrekking voor de bouw, twee rijen met peilbuizen waarmee we de waterkwaliteit van het grondwater monitoren. Er staan peilbuizen in een halve cirkel om de vlek heen verder op bevinden zich nog eens enkele peilbuizen. Zodra de monsters van de binnenste rij peilbuizen een verhoogde gehalte aan VOCL zouden bevatten wordt actie ondernomen. De medewerkers van Econsultancy nemen continue de watermonsters van de PFAS zuivering én controleren het grondwater rondom steeds op veranderingen.

DJI 0196

Onze betrokkenheid bij dit project

Econsultancy is sinds 2017 betrokken bij dit project. Destijds werd de bodem gesaneerd vanwege verontreiniging met onder andere metalen en asbest. In 2019 hebben we er een oude waterplas gesaneerd die in het verleden als stortplaats diende. Nu, 2023, zijn wij druk met de waterzuivering en de VOCL monitoring. Alles ter voorbereiding op dit aantrekkelijk uitziende project. En wat zie je nu van ons werk daar? Bijna niets. Hier en daar steken metalen mantelbuizen de grond uit. Daarin de peilbuis waarin uit de komende tijd onze Econsultancy medewerkers hun watermonsters zullen halen.

De enigen die nog aan Econsultancy zullen denken als we later langs de bewoonde locatie rijden zijn wij zelf. Geeft niets. Wij zijn even goed trots dat we er als één van de eersten bij waren toen Nederland een stukje mooier werd gemaakt.

 

 

De contouren van het eiland zijn al duidelijk zichtbaar. Links in het midden: de zuiveringsinstallatie (met o.a. de blauwe en grijze vaten) (foto: Marcel Krijgsman)

Specialisten bij Econsultancy

Marcel Krijgsman

Marcel Krijgsman Gelderland

Hennie Boesveld

Hennie Boesveld Overijssel