Studentexperience sanering

Student Experience Amsterdam Minerva Haven

Hoe staat het met deze locatie, waar Econsultancy in 2018 de bodemsanering begeleidde voor het Havenbedrijf Amsterdam?

Econsultancy heeft voor het Havenbedrijf Amsterdam de bodemsanering op een deel van de voormalige Houthavens begeleid. Samen met partner den Breejen uit Cruquius is de locatie bouw- en woonrijp gemaakt. Nu, 2 jaar later staat er een complex dat meteen herkenbaar is als een Student Experience -gebouw. We kijken terug op het project met Leendert Lau, integraal projectleider bij Econsultancy. Hij was nauw betrokken bij verschillende werkzaamheden in de voorbereiding op en de realisatie van de bouw van deze Student Experience-locatie in de Amsterdam Minerva Haven.

Ervaring

“Vanwege mijn ervaring in het gebied, ben ik betrokken bij de aanbesteding en bij de begeleiding van de uitvoerende aannemer van de bodemsanering,” vertelt Leendert. “Voordat nieuwbouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, moet er al veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan sloop, ecologisch onderzoek, bodemonderzoek, bodemsanering. Dat laatste hebben we voor dit project begeleid voor het Havenbedrijf Amsterdam."

Nadat de bodemsanering gereed was, werd in september 2018 het terrein overgedragen aan de bouwaannemer. "Als integraal dienstverlener hebben we toen voor Pleijsier Bouw een scherpe aanbieding mogen maken voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Dit is in een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen helemaal volgens planning gelukt," aldus Leendert.

Ondanks de pandemie heeft de bouw van Student Experience Amsterdam Minervahaven niet stilgelegen. Binnen alle mogelijkheden is er hard gewerkt op de bouwplaats en het resultaat mag er zijn. Student Experience Amsterdam Minerva Haven is mooie huisvesting voor studenten geworden.

Student Experience Amsterdam Minerva Haven
Student Experience Amsterdam Minerva Haven
"Een tevreden opdrachtgever en een mooi project. Daar doen we het voor.”

Leendert Lau Projectleider integrale projecten

Fundament

Leendert kijkt met trots terug op het project. "Ons werk, daar begint alles mee. Econsultancy vormt het fundament van een project. Als onze werkzaamheden klaar zijn, dragen wij dat fundament over. Maar we blijven betrokken. Dat geldt in dit geval voor de realisatie van de gehele terreininrichting. Zo hebben we alle ontwikkelingen van de Student Experience van dichtbij meegemaakt. En kijk, dit is toch een prachtig resultaat," glimlacht Leendert. "Een tevreden opdrachtgever en een mooi project. Daar doen we het voor.”

Interesse in bodemsanering?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Leendert Lau

Leendert Lau Noord-Brabant