HomeDienstenArcheologie › Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek

Om de gegevens uit het bureauonderzoek aan te vullen en te toetsen wordt een booronderzoek uitgevoerd. Dit kan bestaan uit een verkennende, karterende of waarderende fase.

De verkennende fase geeft inzicht in de vormeenheden van het landschap. Ook brengen we de opbouw van het aanwezige bodemprofiel binnen het te onderzoeken terrein in kaart. Kansarme zones worden uitgesloten. Kansrijke zones worden geselecteerd voor de eventuele volgende fase van het archeologisch onderzoek.

De karterende fase vindt plaats als er sprake is van een (deels) gave bodem. Het te onderzoeken terrein wordt systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. Bijvoorbeeld houtskool, bewerkt vuursteenmateriaal, verbrand vuursteen, baksteenfragmenten, houtresten, aardewerkscherven en stukjes bot.

In de waarderende fase wordt het waarnemingsnet verdicht. De aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten worden vastgesteld.

Bij locaties met een beperkte oppervlakte (vaak kleiner dan 3.000 m²) wordt de verkennende fase vaak direct gecombineerd met de karterende fase, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Indien noodzakelijk en mogelijk laten wij het archeologisch booronderzoek gelijktijdig uitvoeren met milieutechnisch onderzoek.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: