HomeDienstenArcheologie › Programma van Eisen

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding of definitieve opgraving moet een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld. In dit programma is vastgelegd waaraan een archeologische begeleiding, proefsleuvenonderzoek of opgraving moet voldoen.

Het PvE bestaat uit zowel wetenschappelijke eisen als eisen aan toestemming, vergunning, informatie en wijzigingen. Daarmee speelt het PvE een belangrijke rol in het archeologische werkproces om te komen tot een hoogwaardige vormgeving van de archeologische kennisvorming en de archeologische monumentenzorg. Het laten opstellen van een PvE is verplicht gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het PvE moet getoetst en vastgesteld worden door het bevoegd gezag om geldig te zijn. De kwaliteit van het onderzoek wordt zo gewaarborgd.

Met een goedgekeurd PvE kan het werk aanbesteed worden bij archeologische bedrijven. In het geval van onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat afgeweken wordt van het PvE of dat er wijzigingen worden aangebracht. Dit gebeurd altijd pas na onderling overleg tussen de betrokken partijen.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: