HomeDienstenArcheologie › Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Om te bepalen of archeologische waarden in een door bodemingrepen bedreigd gebied aanwezig kunnen zijn, voert Econsultancy archeologisch bureauonderzoek uit.
Dit bestaat uit een studie naar de geologische, geomorfologische, bodemkundige en historisch-geografische ontwikkeling en bekende archeologische waarden van de te onderzoeken locatie. Op basis van deze gegevens spreken we een verwachting uit over de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, uit welke perioden deze dateren (Prehistorie tot en met Nieuwe tijd) en op welke diepte in het bodemprofiel deze worden verwacht. Dit vormt het zogenaamde gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel.

Vervolgens kunnen we vaststellen of en waar de voorgenomen bodemverstorende activiteiten schade kunnen toebrengen aan het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. De uitkomsten van het bureauonderzoek zijn richtinggevend voor het eventuele vervolgonderzoek in de vorm van een booronderzoek, een proefsleuvenonderzoek of mogelijk een archeologische begeleiding.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: