Verkeerslawaai

Wegverkeerslawaai

Bij het aanleggen van een weg of het bouwen van woningen moeten rekening gehouden worden met de impact van verkeerslawaai.

Onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek  is vaak nodig bij wijzigingen aan infrastructuur, op grond van de Wet geluidhinder. Voor de aanleg van een nieuw wegdeel of de aanpassing van een bestaande weg moet worden onderzocht of de geluidsbelasting na realisatie voldoet aan de in de wet gedefinieerde grenswaarden.  Wij voeren dit onderzoek uit.

Bij overschrijding van de grenswaarden doet Econsultancy onderzoek naar maatregelen volgens de Regeling doelmatigheid en/of het specifiek beleid dat door de gemeente is opgesteld. Waar mogelijk worden op een zo efficiënt mogelijke manier zo veel mogelijk overschrijdingen weggenomen.

Toch kan het voorkomen dat er een overschrijding over blijft, waarvoor een hogere grenswaarde moet worden aangevraagd.

Wij adviseren gemeenten, provincies en waterschappen bij aanleg en reconstructie, maar ook aannemers bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.

In de Wet geluidhinder is aangegeven welke geluidsnormen er gelden voor onder andere de bouw van nieuwe woningen en het wijzigen van (spoor)wegen binnen de invloedssfeer van geluidsbronnen.

Geïnteresseerd in een akoestisch onderzoek?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Quocduong1

Quoc Duong Projectleider geluid en omgeving Limburg

Nico Berends

Nico Berends Projectleider geluid en omgeving Limburg

Mees Verhoeven

Mees Verhoeven Projectleider geluid en omgeving Noord-Brabant

Ilse Kemper

Ilse Kemper Projectleider geluid en omgeving Noord-Brabant