Watertoets

Watertoets

Hoe ga je op een duurzame manier om met de afvoer van hemelwater?

Waterparagraaf

Met het opstellen van de watertoets wordt gekeken hoe we in toekomstige plannen op duurzame wijze kunnen omgaan met hemelwater. Om in een bestemmingsplan te zorgen voor een goede afstemming van water en ruimtelijke ordening moeten alle ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. 

Watertoets uitvoeren

Econsultancy verzorgt voor zowel grote als kleine plannen het gehele watertoetsproces, waarbij we allereerst de watertoetsprocedure doorlopen. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten op het gebied van afkoppeling en hoe omgegaan kan worden met afstromend hemelwater.

Zo nodig voeren wij ook het benodigde veldonderzoek uit, waarbij we concreet onderzoek doen naar de lokale geohydrologische parameters als bodemopbouw, doorlatendheid van de bodem, grondwaterfluctuatie en grondwaterstroming.

Het resultaat van de watertoets wordt na goedkeuring van het bevoegd gezag in het ruimtelijke plan opgenomen als een waterparagraaf.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen