Luchtfoto Archeologisch Onderzoek De Zwarte Molen Nistelrode

Een nieuwe Bronsschat?

De kans dat er interessante dingen worden gevonden bij De Zwarte Molen in Nistelrode is groot.

In het gebied De Zwarte Molen in Nistelrode wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Aan de zuidkant komen nieuwe woningen en bij nieuwbouwprojecten wordt altijd eerst de bodem onderzocht.  In 2004, 2011 en 2017 vonden vooraf aan de ontwikkeling van fasen 1 - 3 ook opgravingen plaats.

Nationaal belang

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de locatie Zwarte Molen al in een vroeg stadium aangemerkt als een archeologisch gebied van nationaal belang. Dat heeft ook te maken met de in 2004 opgegraven Bronsschat van Nistelrode bij de aanleg van de A50 iets ten noorden van Zwarte Molen. 

Open dag

Eind februari wordt er een open dag georganiseerd. De resultaten tot op dat moment worden dan ter plaatse gepresenteerd.

 

Interview Tom Hos
Projectleider Tom Hos voor de camera. Bekijk de reportage van DTV nieuws hier:

Nieuw archeologisch onderzoek De Zwarte Molen in Nistelrode | DTV Nieuws

Betrokken collega's

Tom Hos

Tom Hos Senior projectleider archeologie Noord-Brabant