Geluidsmeting Gevel (1)

Geluidwering gevels

Om een prettig akoestisch klimaat in een geluidgevoelige bestemming te garanderen zijn bij hoge geluidbelastingen extra voorzieningen aan de gevel nodig.

Onderzoek geluidwering gevels?

De geluidwering van gevels bepaalt in welke mate het geluid van buiten in een vertrek nog waarneembaar is en voor hinder kan zorgen. In een rustige omgeving kan worden volstaan met een bouwwerk volgens de standaardeis uit het Bouwbesluit. Bij een te hoge geluidbelasting ten gevolge van weg-, railverkeer, industrielawaai of luchtvaart kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. In dit onderzoek wordt gekeken of de geluidisolatie van de verschillende geveldelen voldoen aan de gestelde eisen.

Bij bestaande geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen komt Econsultancy een bouwkundige opname uitvoeren. Tijdens de opname worden onder andere de oppervlakte en dikte van de beglazing opgemeten en de afmetingen en opbouw van de (spouw)muur en het dak vastgesteld. Bij nieuwbouw kan het onderzoek met behulp van de bouwtekeningen worden uitgevoerd.

De karakteristieke geluidwering van de gevels en de resulterende binnenniveaus worden vervolgens met behulp van een rekenprogramma berekend. Econsultancy adviseert over de eventueel aanvullende voorzieningen die benodigd zijn. In overleg met de opdrachtgever worden met behulp van onze expertise de juiste ventilatievoorzieningen, beglazing en bouwkundige constructie gekozen om een goed akoestisch klimaat in de woning te garanderen.

Wij adviseren over de juiste ventilatievoorzieningen, beglazing en bouwkundige constructie voor het indienen van de Omgevingsvergunning.

Onze experts in geluid

Mees Verhoeven

Mees Verhoeven Projectleider geluid en omgeving Noord-Brabant

Ilse Kemper

Ilse Kemper Projectleider geluid en omgeving Noord-Brabant