Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring

Op veel plaatsen in Nederland wordt het water in de ondergrond door bouwprojecten beïnvloed. Veranderingen in de grondwaterstand kunnen veel schade veroorzaken. Het is belangrijk de gevolgen van de voorgenomen ingrepen op de grondwaterstand te monitoren.

Waarom grondwatermonitoring?

Om de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te monitoren en grondwaterstanden te meten wordt een grondwatermeetnet opgesteld.

Econsultancy adviseert bij het opstellen of optimaliseren van een meetnet en een monitoringsplan. Met behulp van een netwerk van strategisch geplaatste peilbuizen, gekoppeld aan een monitoringsplan, winnen wij grondwatergegevens in. We besparen onze opdrachtgevers veel tijd en moeite door alle werkzaamheden zelf uit te voeren:

  • de plaatsing en het inmeten van peilbuizen;
  • het installeren, programmeren en uitlezen van dataloggers;
  • het periodiek verrichten van metingen, het bemonsteren van peilbuizen en de verwerking van de verkregen gegevens.

Ook in het kader van nazorg van een bodemsanering is monitoring van het verontreinigd grondwater van belang.

Door het grondwater te monitoren kunnen we een stabiele eindsituatie aantonen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Gerelateerde projecten

Grondwatermonitoring provincie Gelderland

Grondwatermonitoring provincie Gelderland Hierbij worden grondwatermonsters genomen en geanalyseerd van soms wel 150 meter diepte.

Bodem, Bodemsanering
Plaatsen van een peilbuis

Grondwatermeetnet Boxmeer Bij Econsultancy kunnen gemeenten en provincies de meetdata en grondwatergegevens van hun grondwatermeetnet via een online platform eenvoudig inzien.

Water