Header Open Monumentendag (1)

Bezoek Econsultancy op de Open Monumentendag

Vóórdat de herinrichting van het kerkplein van start kan gaan, doet Econsultancy eerst archeologisch onderzoek.

Het kerkplein in Olst wordt vernieuwd. Vóórdat de gemeente de eerste stap in hun plan kan zetten, dient er eerst archeologisch onderzoek te worden gedaan. Dit is belangrijk omdat de archeologen daar inhumatiegraven verwachten aan te treffen. 

Inhumatiegraven zijn graven waarin menselijke overblijfselen, zoals stoffelijke resten en skeletten, worden begraven. Door zorgvuldig om te gaan met inhumatiegraven blijven ze intact en behouden voor toekomstige generaties. 

Van 4 tot 8 september 2023 wordt hier archeologisch onderzoek naar gedaan op het kerkplein in Olst. Tijdens de Open Monumentendag op 9 september 2023, vertelt onze collega Manouk Derks over het onderzoek en de resultaten hiervan. De Open Monumentendag is in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Als je het leuk vindt om bij ons te komen kijken, dan ben je van harte welkom.

De inwoners van Olst hebben over de herinrichting van het kerkplein mogen meedenken. Het nieuwe ontwerp speelt in op de gevolgen van klimaatverandering. Het nieuwe groenplan, dat tevens de biodiversiteit versterkt, draagt hier aan bij. Hiernaast wordt het kerkplein ook voorzien van een laadpaal voor elektrische auto’s en een ondergrondse infiltratievoorziening.

Vaassen Archeologische Begeleiding 600 X 900 Px
Banner Website

Archeologische opgraving Muraltplein Borculo Tijdens rioolvervanging treffen we het oude kerkhof aan.

Archeologie
Archeologische Opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen (3)

Archeologische opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen Hoe een nieuwbouwproject de rijke geschiedenis aan het licht brengt.

Archeologie, Archeologische opgraving

Betrokken collega's

Manouk Derks

Manouk Derks Projectleider archeologie Overijssel

Hannah Gerritsen

Hannah van Veen-Gerritsen Projectleider archeologie Overijssel