Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Bodemonderzoek

Wanneer moet je bodemonderzoek laten doen?

Wanneer je wilt bouwen kan het zijn dat het bevoegd gezag de vergunning daarvoor alleen verleend indien de bodemkwaliteit geschikt is voor het doeleinde waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. In dat geval moet je bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.


           

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek kan bestaan uit verschillende fases:
• Vooronderzoek - NEN 5725
• Verkennend onderzoek - NEN 5740
• Nader onderzoek - NEN 5755
• Sanering

Voor al deze onderzoeken zijn protocollen en richtlijnen opgesteld herkenbaar aan naam en nummer. Zoals NEN 5740 voor een verkennend onderzoek.
Onderzoek dat volgens de normen is uitgevoerd bevat de juiste informatie op basis waarvan het bevoegd gezag besluiten neemt.

- Vooronderzoek NEN 5725

Dit vooronderzoek wordt uitgevoerd voordat het feitelijke bodemonderzoek van start gaat. Het doel is zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over het historisch en huidig gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving. Bronnen hiervoor zijn bijvoorbeeld bouw- en milieudossiers, historische kaarten, bodeminformatiesystemen, luchtfoto's en mondelinge informatie van eigenaren en omwonenden. Op basis van de verkregen informatie kan gericht veld- en analytisch onderzoek worden uitgevoerd. Een gedegen vooronderzoek is van belang voor het verkennend onderzoek en het is daarom een vast onderdeel van het bodemonderzoek. Vooronderzoek moet worden uitgevoerd volgens de norm NEN 5725.

- Verkennend onderzoek NEN 5740

Bij een verkennend onderzoek worden grondboringen verricht, peilbuizen geplaatst en grondmonsters en watermonsters genomen. Wáár de boringen worden verricht en monsters worden genomen hangt af van de verwachtingen die het vooronderzoek heeft opgeleverd. Verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740. De resultaten van het veldwerk vormen samen met de resultaten van de analyses een eindrapport. Hierin staan de conclusies en het advies. 

- Nader onderzoek NEN 5755

Wanneer uit het verkennend onderzoek blijkt dat er sprake is van een sterke verontreiniging, volgt een nader onderzoek. Het doel van een nader onderzoek is de aard en de omvang van een verontreiniging vaststellen. Wanneer er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij een sanering noodzakelijk is, wordt tevens een risicobeoordeling uitgevoerd om vast te stellen of sanering spoedeisend is. Om de kosten van een nader onderzoek zoveel mogelijk te beperken is het van belang om gericht en "slim" onderzoek te doen, waarbij ervaringen van eerder onderzoek zwaar meewegen. Goed doordacht onderzoek kan kosten besparen, zowel tijdens onderzoek als bij sanering.

Wat kost bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek bestaat altijd uit een vooronderzoek en een verkennend onderzoek. De tijd die daarmee is gemoeid hangt af van de grootte van het perceel en de historie ervan. Afhankelijk van wat er tijdens die onderzoeken aangetroffen wordt, volgt er een nader onderzoek. De grootte van een dergelijk onderzoek hangt van veel factoren af en het is dan ook moeilijk om zonder informatie de kosten vast te stellen. Wanneer u uw specifieke situatie aan ons voorlegt kunnen wij u meer vertellen.
Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

Schone grond verklaring

Mist u nog informatie over 'schone grond verklaring'? Dat klopt. In de volksmond wordt vaak gesproken over zo'n verklaring om aan te geven dat er op de grond gebouwd mag worden omdat er geen verontreiniging is aangetroffen. In de Wet Bodembescherming komt een dergelijk document echter niet voor. Na een bodemonderzoek leveren wij een rapport op dat u kunt indienen bij bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning. 

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: