Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Projecten


Bijzondere ontdekking tijdens een berminventarisatie

De planten en bloemen langs de snelweg worden maar zelden door het grote publiek van dichtbij bekeken. Geen tijd voor. En als je daar al de tijd voor krijgt, sta je hoogstwaarschijnlijk in de file....

Oudste graf van Nederland gevonden

Archeologische opgraving Haps

Tijdens een archeologische opgraving op de Laarakkers in Haps is het oudste graf van Nederland ontdekt. Ongeveer 10.000 jaar geleden hebben jagers-verzamelaars hier hun stamgenoot begraven aan de...

Quickscan Wet natuurbescherming dierenasiel

Een quickscan is géén vluggertje Twee ecologen gaan op pad om een inventarisatie te doen in de Veluwse bossen. Ze noemen het een quickscan, dus hoelang kan het duren..? De aanleiding...

Archeologische opgraving Kerkstraat Zuid Helmond

Het lijkt een surrealistisch landschap, de archeologische opgraving aan de Kerkstraat Zuid in Helmond. Overal lopen gangen met muurtjes, komen oude bakstenen funderingen, kelders en waterputten...

Grondwatermeetnet Boxmeer

Het klimaat verandert. We merken dat aan hevige neerslag en aanhoudende droogte. Welke invloed heeft dit op ons grondwater? Door het aanleggen van een grondwatermeetnet is dit meetbaar. Bij...

Overwinning op de Spanjaarden

27 juli 1641 – De Spanjaarden hebben zich overgegeven. De belegering onder leiding van Stadhouder Frederik Hendrik was na 1 maand al succesvol. Kasteel ‘Het Genneperhuis‘ komt hier...

Milieukundige begeleiding dijkversterking Neer Limburg

Econsultancy werkt mee aan het verhogen en vervangen van de kering bij Neer in Limburg. Door een deel van de nieuwe kering in glas uit te voeren, houden bewoners hun uitzicht over de Maas....

Bodembemonstering Rijkswaterstaat

Om de Waal, Rijn, Maas, IJssel en het Pannerdensch Kanaal zo goed mogelijk te beheren is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat weet wat de bodemsamenstelling is en hoe die zich ontwikkelt....

Archeologische begeleiding Korenbeurs Arnhem

“De jugendstil schilderingen die tijdens de verbouwing tevoorschijn zijn gekomen, zijn werkelijk prachtig.”, zegt Mark Komen, terwijl hij omhoog wijst. Het monumentale pand de Korenbeurs...

Bio-morfologische kaart gemeente Ede

Lokale biodiversiteit online in kaart gebracht

Dit artikel van Econsultancy is in februari 2020 verschenen in Vakblad 'Groen', vakblad voor ruimte in stad en landschap. Biodiversiteit inzichtelijk maken met de biomorfologische kaart Je staat in...

Archeologisch vooronderzoek en profielputtenonderzoek Ugchelen

Gewapend met een bats en een goed humeur banen Emile ten Broeke en Jacqueline Röring zich een weg door een maisakker in het Bosgebied in Ugchelen. De achtergebleven verdroogde maisstengels...

Archeologische opgraving Claudius Civilislaan Vlaardingen

Voormalig zorgcentrum De Wetering in Vlaardingen maakt plaats voor nieuwbouw. Om ervoor te zorgen dat de archeologische resten die in de bodem zitten niet kapot gaan door de graafwerkzaamheden heeft...

Onderzoeken snelfietsverbinding Cuijk-Nijmegen

Pak je de auto of toch de fiets? Met de verdere uitbouw van de snelfietsverbinding Cuijk-Nijmegen wordt die keuze straks een stuk makkelijker. De nieuwe fietsbrug over de Maas levert fietsers...

Archeologisch onderzoek Boukoul Roermond

Of alle wegen naar Rome leiden hopen onze archeologen te kunnen zeggen in Boukoul, gemeente Roermond. Samen met amateur archeologen van Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal voert Econsultancy...

Archeologische begeleiding Blankenburgverbinding Vlaardingen

Het verleden verbinden met de toekomst. Het klinkt bijna sprookjesachtig. Toch is het wat de archeologen van Econsultancy in hun dagelijks werk doen. We haken aan bij een bijzonder voorbeeldproject:...

Archeologisch inventariserend veldonderzoek De Hoven Zutphen

De boerderij aan de Voorsterweg in Zutphen wordt gesloopt om plaats te maken voor de N345: Rondweg de Hoven/Zutphen. Een rondweg die al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw een wens van de...

Milieukundige begeleiding bodemsanering Janninkkwartier Enschede

Econsultancy voert de milieukundige begeleiding van de bodemsanering uit op het toekomstige Janninkkwartier in Enschede. Het gaat om een gebied van 4,5 ha grond. Het project is inmiddels volgens...

Vleermuisonderzoek gemeente Capelle aan den IJssel

In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt een leegstaand kantoorpand getransformeerd tot woningen. Econsultancy heeft met vleermuisonderzoek aangetoond dat vleermuizen in de gevels van het...

Milieukundige begeleiding sanering centrum Rotterdam

Midden in het centrum van Rotterdam wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van FORUM Rotterdam. De voormalige kantoortoren van ABN Amro wordt getransformeerd tot een wooncomplex met 103 vrije...

Verkennend archeologisch booronderzoek Hellevoetsluis

Econsultancy heeft voor Zeisles.nl een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd aan de Kreekweg in Hellevoetsluis. Sandy van den Ban van Zeisles.nl wil hier een CSA-tuinderij opzetten. CSA...

Archeologische begeleiding Terborgseweg Doetinchem

Econsultancy is in opdracht van de gemeente Doetinchem bezig met een archeologische begeleiding van de aanleg van een nieuw riool in de Terborgseweg in Doetinchem. Al eerder werden hier karrensporen...

Grondwatermonitoring provincie Gelderland

Econsultancy voert in opdracht van de provincie Gelderland een achttal grondwatermonitoringsprojecten uit. Daarbij worden grondwatermonsters genomen en geanalyseerd van soms wel 150 meter...

Ecologische begeleiding Ravenstein

Op vrijdag 14 september heeft Econsultancy in samenwerking met Avonda Faunabeheer in de gemeente Ravenstein een viertal roekennesten verplaatst. Op de locatie wordt een voormalige brandweerkazerne en...

Milieukundig onderzoek Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkelvereniging Zeewolde, die bestaat uit bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland. Windpark Zeewolde is...

Archeologisch onderzoek Vaassen

In het dorpscentrum hebben archeologen van Econsultancy menselijke resten en intacte graven gevonden vlak onder het oppervlak bij de Grote Kerk. De vondsten kwamen aan het licht tijdens het...

BREEAM Scherpenhuizen

BREEAM. Hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Econsultancy voert regelmatig onderzoeken uit...

Milieukundige begeleiding bodemsanering Bauhaus Venlo

Op het terrein aan de Laurens Jansz Costerstraat in Venlo wordt druk gebouwd aan bouwcentrum Bauhaus Venlo. Voor het starten van de werkzaamheden heeft Driessen Grondwerken uit Horst de...

Archeologische begeleiding De Horn in Rijnsburg

De Horn in Rijsburg is een vruchtbare bodem als het om archeologie gaat. In een eerder stadium wist Emile ten Broeke de fundamenten van korenmolen De Vlinder al vrij te leggen. In een volgend stadium...

Verkennend bodemonderzoek boulodrome Tiel

Sinds mei 1987 is jeu de boule club ETJBV de Teerling in Tiel uitgegroeid naar een vaste plek waar gasten het hele jaar door met veel plezier competitieve of recreatieve wedstrijden kunnen spelen....

Milieukundige begeleiding Overloon

Kees van der Kroon uit Overloon ontwikkelt in samenwerking met Pantein een bijzonder woongebouw in het centrum van Overloon. In het gebouw worden wonen en zorg gecombineerd. Het verleden heeft haar...

Verkennend bodemonderzoek Fort Zuidwijkermeer

Fort Zuidwijkermeer is in 1903 opgeleverd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort maakte in het verleden deel uit van de verdediging van het Noordzeekanaal en ligt in de...

Integraal onderzoek Cargill Nederland Swalmen

Lopend door de Stationsstraat in Swalmen valt het prachtige Rijksmonument De Mouterij direct op. De mouterij is gebouwd in 1880 en in de loop der jaren steeds meer uitgebreid. Sinds 1986 is de...

Bodemsanering Alphen aan de Rijn van A tot Z

Jaarlijks voert Econsultancy een groot aantal milieukundige begeleidingen van bodemsaneringen uit. Een activiteit die niet weg te denken is uit het dienstenpakket van Econsultancy. Dit begint vaak...

Onderzoek wateroverlast Doetinchem

Wateroverlast. Het overkwam de bewoners van een huis daterend uit 1930 in Doetinchem. De wateroverlast bestond uit vocht- en leksporen op de vloer en in de muur. Aan de buitenzijde van de woning was...

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Westland

In de gemeente Westland, tussen de A20, Maasdijk en N223 ligt een stukje glastuinbouwgebied dat wordt ontwikkeld tot een gezoneerd bedrijventerrein. Om de milieugevolgen van het plan vooraf in beeld...

Archeologische opgraving Parkzicht Boekel

Ter voorbereiding op het woningbouwplan Parkzicht in Boekel heeft Econsultancy een archeologische opgraving uitgevoerd. Het team van archeologen stuitten op een bizondere vondst: een cluster van zes...

Geohydrologisch onderzoek voor diepte infiltratie

De gemeente Groesbeek is voornemens om de wijk Berg en Dal opnieuw in te richten. In de bestaande situatie, heeft het rioleringsstelsel te weinig capaciteit waardoor geregeld overstortingen op het...

Geohydrologisch onderzoek Swalmen

Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Roermond begin dit jaar een grootschalig geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen...

Archeologische en ecologische begeleiding Oude IJsselstreek

Beter waterbeheer en nieuwe natuur. Waterschap Rijn en IJssel is er een voorstander van en heeft verschillende projecten binnen haar werkgebied om dat te realiseren. Eén van deze projecten is...

Diverse onderzoeken ontwikkeling AZC locaties

In nauwe samenwerking met BRO is Econsultancy op landelijk niveau betrokken bij de ontwikkeling van AZC locaties. BRO werkt inmiddels geruime tijd zeer nauw samen met het Centraal Orgaan Opvang...

Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan 'De Ark' Doesburg

Nieuwbouwplan ‘De Ark’ in Doesburg verloopt voorspoedig. Aan de Kraakselaan, waar eens een school stond, zijn de ideeën die lang geleden op papier zijn uitgetekend nu in steen...

Bodemonderzoek Centrumplan Vlijmen

Vlijmen krijgt een nieuw en sfeervol centrum. Aan het vernieuwde Plein met winkels, terrasjes en veel groen komen boven de nieuwe winkels comfortabele huur- en koopappartementen. Op de locatie waar...

Start archeologische begeleiding bodemsanering Hanzehaven Elburg

Elburg 19 september 2017. Vandaag is Econsultancy gestart met de bodemsanering onder archeologische begeleiding in de Hanzehaven. Dit houdt in dat Econsultancy niet alleen de milieukundige...

Verticale diepte infiltratie regenwater Maastricht

Waar kan het hemelwater van de nieuwe supermarkt Jan Linders langs de Rijksweg in Maastricht naar toe? Oppervlakkig zijn er geen echte goede mogelijkheden. Econsultancy heeft onderzoek uitgevoerd...

Ecologie & Geluid Trade port Noord

Econsultancy voert diverse onderzoeken uit ten behoeve van de voorbereidingen om de grootste railterminal van Nederland te realiseren. De railterminal is voorzien in Venlo en betreft de aanleg...

Romeinse zeis Bruchem

Uniek museumstuk

Op maandag 21 augustus heeft Burgemeester Peter Rehwinkel namens archeoloog Sander Diependaal de Romeinse zeis aangeboden aan conservator Lisette le Blanc van het Stadskasteel in Zaltbommel. De...

Doorlatendheidsonderzoek Weert

Nieuwe ontwikkelingen vergen een doordachte vorm van wateropvang om ongewenste effecten te voorkomen. Daarom is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen dat vooraf afgestemd moet worden...

Bodemonderzoeken Noorderhaven Zutphen

Julia Rüssel werkt nu bijna twee jaar voor Econsultancy als projectleider bodem. In die tijd heeft ze al veel projecten de revue zien passeren. Eén van de veelzijdigste daarvan is het...

Vondsten archeologische opgraving Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

De opgraving op Bedrijvenpark Laarakker langs de A73 in Haps verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn er bijna twintig prehistorische boerderijen ontdekt.

Ecologisch onderzoek Omsteg Netterden

Een schuur, klaar om gesloopt te worden. Het is er stil en verlaten, of toch niet? In de nestkast die de bewoners van de boerderij bovenin de schuur hebben opgehangen bruist het van leven, jong...

Archeologisch onderzoek korenmolen De Vlinder Rijnsburg

Ik weet een heerlijk plekje grond. Daar waar die molen staat. Waar ik mijn allerliefste vond. Waarvoor mij 't harte slaat… Zo begint het bekende lied “Daar bij die...

Start archeologische opgraving Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

Op 26 april 2017 is Econsultancy gestart met de archeologische opgraving op Bedrijvenpark Laarakker Cuijk in Haps. Het terrein van maar liefst 90 hectare wordt ontwikkeld tot industriegebied, waar...

Herontwikkelingsprojecten Bladel en omgeving.

Vanaf 2016 heeft Econsultancy bijgedragen aan de herontwikkeling van verschillende locaties in en rondom Bladel. Initiatiefnemer SchipVast realiseert zowel in de Kempen als daarbuiten, rendabele...

Bodemonderzoeken kinderspeelplaatsen Hasselt en Oldenzaal

Door eeuwenlang menselijk gebruik van de bodem in met name oude binnensteden kan er sprake zijn van bodemverontreiniging. Zo ook in Hasselt en Oldenzaal. Het gaat om verontreinigingen die verspreid...

Archeologisch onderzoek Vischpoort Harderwijk

De zwarte klei bij de Vischpoort in Harderwijk geeft langzaam het verleden prijs. Tijdens archeologisch onderzoek komen de restanten van een aanlegsteiger tevoorschijn.

Onderzoeken bestemmingsplan Beuningen

Eind 2013 is Econsultancy benaderd voor uitvoering diverse onderzoeken aan de Hogewaldstraat in Beuningen. De initiatiefnemer was destijds voornemens om op het perceel ruimte te maken voor een aantal...

Econsultancy en gemeente Ede ontwikkelen ecologische verwachtingskaart

De gemeente Ede is momenteel druk doende om het belang van biodiversiteit te laten doordringen in haar ruimtelijk beleid. De bio-morfologische kaart is daar inmiddels het product van. Biodiversiteit...

Bodemonderzoek Wijnhaveneiland Rotterdam

Het Wijnhaveneiland in Rotterdam, ook wel het Maritiem District genoemd, heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld van een soort bedrijventerrein midden in de stad naar meer een stadswijk. De...

Akoestisch onderzoek Equestrian Centre De Peelbergen

Het Equestrian Centre De Peelbergen in Noord Limburg is niet alleen het toneel voor de dagelijkse training en wedstrijden van paarden en ruiters maar ook voor evenementen zoals concerten en beurzen....

Bodemkwaliteitskaart hoogwaterplan Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet een definitieve oplossing bieden voor de hoogwaterproblematiek. Inmiddels is er overeenstemming over de doelstellingen van het project en de te nemen...

Buitenring regio Parkstad Nederlands grootste mitigatieproject

De provincie Limburg is initiatiefnemer voor realisatie van het project Buitenring. De ringweg rondom de regio Parkstad. Econsultancy heeft voor de aannemerscombinatie Buitenring de coördinatie...

Bodemonderzoek waterbekken Trade Port Noord

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo en Horst aan de Maas is in volle gang. Binnen het gebied verrijzen onder andere verschillende distributiecentra met oppervlaktes van...

Archeologische opgraving Aardhuisweg in Uddel

Nieuwbouwplan Aardhuus ligt aan de zuidkant van Uddel. Hier worden totaal 105 woningen gerealiseerd. Voor de realisatie is een samenwerkingsverband opgericht met de naam Aardhuus...

Raamovereenkomst BBL bodemonderzoeken landelijk gebied

Jaren geleden zijn Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Econsultancy een intensieve samenwerking gestart. Het samenwerkingsverband houdt in dat Econsultancy nauw betrokken zal worden bij de vaststelling...

Ecologische ondersteuning Trade Port Noord

Trade Port Noord bevindt zich aan de noordwestelijke zijde van Venlo en strekt zich uit tot de gemeentegrens met Horst aan de Maas en de Sevenumseweg. Het terrein wordt de komende jaren ingericht als...

Verkennend bodemonderzoek Rijksweg A12

Je kunt er niet om heen. De in 2016 geplaatste reclamemast aan de A12 in Duiven, ter hoogte van Afslag Westervoort. Een locatie waar in de loop der jaren het landschap zich heeft aangepast aan de...

Kwaliteit afdeklaag voormalige stortplaatsen Maastricht onderzocht

Het storten van afval en daarna afsluiten van de ontstane vuilnishoop was gedurende een groot deel van de 20e eeuw de belangrijkste methode om van onder meer huisvuil en industrieel afval af te...

Onderzoekstraject natuurbegraafplaatsen

In steeds meer natuurgebieden van Nederland krijgen terreinen een functie als natuurbegraafplaats. Grote kans dat u, bijvoorbeeld als recreant in een natuurgebied, niet eens door heeft wanneer u...

Nieuwe functie na sanering in Weert

Activiteiten in het verleden laten veelal hun sporen achter in de bodem. Zo ook op een locatie in Weert. Bijna 10 jaar geleden is tijdens een onderzoek vastgesteld dat er op deze locatie sprake is...

Kwelonderzoek bron Groesbeek

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Groesbeek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het "natuurlijke"herstel van de bronlocatie van de Groesbeek.Door is het leveren van...

Tien jaar stadsvernieuwing Maasboulevard Venlo

Binnen een gebied van maar liefst 100ha met achterstandswijken en oude bedrijfsterreinen zijn tien jaar geleden de werkzaamheden gestart ter plaatse van de Maasboulevard in hartje Venlo. Een sanering...

Romeinse zeis Bruchem

Zeldzame vondst

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Geerweg in Bruchem deed Sander Diependaal, archeoloog bij Econsultancy, een opmerkelijk vondst: “In eerste instantie was het een raadsel wat de grote...

10 jaar saneren Waterstraat Nijmegen

In het verleden zijn grootschalige bodem- en grondwaterverontreinigingen met gechloreerde koolwaterstoffen ontstaan als gevolg van activiteiten van textielreinigingsbedrijven. De Stichting Bosatex...

Archeologische vondsten historisch kwartier De Laathof Venray

Al ruim dertig jaar zijn de witte huizen aan de Hoenderstraat onbewoond. Het zijn de oudste woningen van Venray, maar nu zullen ze plaats gaan maken voor nieuwbouwplan “Historisch Kwartier De...

Bodemsanering

Activiteiten in het verleden laten veelal hun sporen achter in de bodem. Zo ook op een locatie in Weert. Bijna 10 jaar geleden is tijdens een onderzoek vastgesteld dat er op deze locatie sprake is...

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: