Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Buitenring regio Parkstad Nederlands grootste mitigatieproject

De provincie Limburg is initiatiefnemer voor realisatie van het project Buitenring. De ringweg rondom de regio Parkstad. Econsultancy heeft voor de aannemerscombinatie Buitenring de coördinatie uitgevoerd van een uitgebreid pakket aan ecologische mitigerende maatregelen. Dit om verstoring van streng beschermde flora en fauna binnen het werkterrein te voorkomen en het tracé voor de aannemer startklaar te maken voor de uitvoeringswerkzaamheden.

 

Volwaardige autoweg
De Buitenring wordt een volwaardige autoweg met een maximumsnelheid van 100 km per uur en zal een volledige ringweg gaan vormen rondom 7 aanwezige gemeentes binnen de regio Parkstad Limburg. Over een afstand van circa 15 km wordt de bestaande weg aangepast en over circa 8 km een volledig nieuw wegdek aangelegd. Op verschillende locaties op het tracé heeft de wegaanleg raakvlakken met natuur, leefgebied van verschillende soorten worden doorsneden of zullen (gedeeltelijk) verdwijnen. Hiervoor wordt door de Provincie voorzien in natuurcompensatie, de aanleg van nieuwe natuur en zelfs de plaatsing van alternatieve verblijfs-voorzieningen.


Voorafgaand aan de start van de wegaanleg, die wordt uitgevoerd door de Combinatie Buitenring (de aannemers Boskalis B.V. / MNO Vervat B.V., Rasenberg en Besix), dienen alle aanwezige streng beschermde plant- en diersoorten zorgvuldig te worden verwijderd zodat deze geen hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de toekomstige weg. In dit kader wordt op dit moment één van Nederlands meest grootschalige ecologische mitigatie projecten uitgevoerd. Over het gehele circa 25 km lange
tracé van de Buitenring zullen soorten zorgvuldig worden verplaatst naar geschikt habitat in de directe omgeving of naar speciaal aangelegd compensatiepercelen. Eind 2012 heeft Econsultancy in opdracht van de Combinatie Buitenring, in een interactief proces met de Provincie en de aannemer, een plan van aanpak opgesteld voor het natuurwaardevrij maken van het werkterrein.
Hierin opgenomen zijn voor 23 deellocaties op het tracé, een pakket van mitigerende maatregelen, en een overzicht van de noodzakelijk tijdelijke faunavoorzieningen, zoals amfibieschermen, dassenrasters en vleermuis ‘hopovers’. Een ecologische planning van de betreffende maatregelen vormt hierbij de basis voor de uitvoeringsplanning van het grote werk, de aanleg van de weg. Hierbij zijn ook alle risico’s en bijhorende beheersmaatregelen in kaart gebracht. De natuur blijft tenslotte dynamisch en in sommige gevallen onvoorspelbaar.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: