Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Ecologische ondersteuning Trade Port Noord

Trade Port Noord bevindt zich aan de noordwestelijke zijde van Venlo en strekt zich uit tot de gemeentegrens met Horst aan de Maas en de Sevenumseweg. Het terrein wordt de komende jaren ingericht als een grootschalig en veelzijdig bedrijventerrein.

Klavertje 4
Trade Port Noord is een onderdeel van gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Het gebied zal door diverse overheden (gemeenten en provincie) tot 2030 gefaseerd worden ontwikkeld. De bedrijvigheid in dit gebied focust zich op innovatieve agribusiness, glastuinbouw, logistiek, bijpassende industrie en dienstverlening en ten slotte onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dit alles past binnen een 5.400 ha groot terrein dat op het gebied van ecologie, economie en leefomgeving een harmonieus en vernieuwend evenwicht bereikt.

In de huidige situatie betreft de locatie voornamelijk agrarische bouwlanden met enkele (bedrijfs)gebouwen. Daarnaast zijn ondermeer een aantal waterlopen en kleine oppervlakten bospercelen aanwezig. Door deze fasering kunnen er potentiële risico’s ontstaan met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling en aanwezige natuurwaarden.

Ecologische projectondersteuning
Econsultancy heeft opdracht gekregen om de ontwikkelingen van Trade Port Noord ecologisch te begeleiden. Het primaire doel is het voorkomen dan wel minimaliseren en beheersen van risico’s ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling en de Flora- en faunawet. Bij mogelijke risico’s moet bijvoorbeeld gedacht worden aan vertragingen of uitstel als gevolg van benodigde ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, waardoor bouwlocaties niet tijdig worden opgeleverd. Zowel uitgebreide ecologische als juridische kennis is hierbij van essentieel belang. Daarnaast zullen regelmatig veldinspecties worden uitgevoerd voor een nauwsluitend advies en monitoring.

 

Gekoppelde berichten:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: