Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Kwelonderzoek bron Groesbeek

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Groesbeek een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het "natuurlijke"herstel van de bronlocatie van de Groesbeek.Door is het leveren van informatie kan op basis van de onderzoeksresultaten een gefundeerde afweging worden gemaakt omtrent de haalbaarheid en toepasbaarheid van kwelstroming voor het “natuurlijke” herstel van de bron en het watervoerend houden van de beekloop.

De bodemopbouw ter plaatse van de Groesbeek is door gestuwde afzettingen zeer complex. Over de met name diepere bodemopbouw is weinig bekend. Om de bodemopbouw nauwkeurig in beeld te brengen en een uitspraak te kunnen doen over de voorkomende bodemlagen heeft Econsultancy in samenwerking met Jansen Bronbemaling uit Rijkevoort ter plaatse van de historische bron in het centrum van Groesbeek een boring geplaatst tot 36 meter beneden maaiveld.
Om de stijghoogten van het grondwater en de aanwezigheid van een eventuele kweldruk (spanningswater) ten aanzien van de verschillende bodemlagen te kunnen bepalen en te monitoren, zijn op basis van de bodemopbouw op verschillende diepten 3 peilbuizen geplaatst. De uiteindelijke filterstelling en diepte is bepaald op basis van de aanwezige bodemopbouw, gelaagdheid en textuur. Om de grondwaterstanden onderling te kunnen vergelijken zijn de peilbuizen ingemeten ten opzichte van NAP.

In het kader van de toepassing van het grondwater voor de voeding van de bron en de verdere loop van de Groesbeek is het grondwater in iedere peilbuis bemonsterd en geanalyseerd op enkele lozingsparameters.


Gemeente Groesbeek blijft het grondwater voorlopig monitoren. In afwachting van deze resultaten zal eventueel een onderzoek naar de watervoerendheid van de afzonderlijke pakketen worden ingesteld.

Gekoppelde relaties:

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: