Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Akoestisch onderzoek schutterijen

De juiste meting van geluidsoverlast

 

Akoestisch onderzoek schutterijen

Tradities spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar traditie of niet, soms ervaren omwonenden hiervan overlast en staat de uitvoering van zo’n traditie ter discussie. Schutterijen zijn in Limburg niet weg te denken maar zorgen wel voor geluidsoverlast voor de directe omgeving.

Zowel het schieten met een buks als het gebruik van een kogelvanger kunnen voor geluidsoverlast zorgen en leveren een akoestisch spanningsveld tussen de vereniging en de verbondenheid met de dorpskernen. Voor een goede inpasbaarheid van de activiteiten en het schietlawaai is een gedegen akoestisch onderzoek naar geluidoverlast en een correct advies van groot belang.

Wet-, en regelgeving geluidsoverlast

Voorwaarde voor een goed onderzoek is dat de toe te passen rekenregels en het beoordelingskader voldoende duidelijk zijn. Naar aanleiding van onderzoek ten behoeve van de inpassing van een nieuwe locatie voor een schutterij in Zuid-Limburg komt Ruud Smeets echter tot de conclusie dat de huidige wet- en regelgeving alsmede de jurisprudentie nog onvoldoende duidelijkheid verschaffen en grote afwijkingen kunnen optreden. Het voornaamste struikelblok: het wel of niet inzetten van een meteocorrectie volgens de Handreiking Limburg Traditioneel Schieten.

Conclusie en aanbevelingen

Het spreekt voor zich dat een meteocorrectie, welke afhankelijk van de situatie kan oplopen tot enkele dB’s, bepalend kan zijn voor de akoestische inpassing van een schutterij binnen of aan de rand van een dorpskern. In het bijgevoegd artikel zet Ruud Smeets uiteen waarom hij, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, de toepassing van de meteocorrectie wel aan de orde acht. Aanbevolen wordt om ten behoeve van de uniformiteit en nauwkeurigheid van akoestische onderzoeken de Handreiking te herzien. 
De herziening kan dan tevens worden aangegrepen om een andere aanbeveling idem aan buitenschietbanen door te voeren: het laten vervallen van het advies om geluidsmetingen te verrichten en enkel nog gebruik maken van berekeningen voor het vaststellen van een enkelvoudige knal. 

 

Benieuwd geworden de onderbouwing voor de aanbevelingen? Download het volledige artikel 'Geluidsonderzoek Schutterijen'. Voor vragen of opmerking op het artikel, neem dan contact op met onze adviseur Ruud Smeets.

 

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Hoofdweg 240 3067 GJ Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: