Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Bio-morfologiosche kaart genomineerd voor NGB-Natuurprijs 2018

Bio-morfologischekaart

De Bio-morfologische kaart van Econsultancy is genomineerd voor de NGB-Natuurprijs 2018. Het Netwerk Groene Bureaus wil natuurprojecten tonen waar zijn leden aan werken en waar zij trots op zijn. Goede resultaten, stimulerende ervaringen én ondervonden werkplezier inspireren tot nieuwe initiatieven. Voor het meest inspirerende natuurproject in 2018 stelt het Netwerk Groene Bureaus de NGB-Natuurprijs beschikbaar. We gaan in gesprek met ecoloog Edwin Witter, hij heeft de kaart ontwikkeld.

Trots, dat mag je wel zijn. Gefeliciteerd!
“Dank je. Ja dat ben ik. Zeker als je het rijtje van projecten ziet waar we tussen staan.”

Het juryrapport zegt dit over de bio-morfologische kaart:
“Het project laat zien hoe leuk en onverwacht bestaande natuurwaarden in kaart te brengen zijn als basis voor gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Op inspirerende wijze wordt natuur zichtbaar gemaakt. De kaart kan binnen het nieuwe omgevingsbeleid als integratiekaart naast erfgoedkaarten een rol gaan spelen.”

Kun jij je hierin vinden?
"De bedoeling van het project was inderdaad om een beeld te geven van de verscheidenheid aan soorten die in de directe omgeving van de mensen voor komen. Het is als het ware een reclamefolder op het gebied van ecologie die voor iedere wijk, park en bedrijventerrein is opgesteld. Ook voor het agrarisch buitengebied is een beeld geschetst van de soorten die specifiek zijn voor de omstandigheden op het gebied van bodem, water, historie en dergelijke. Feitelijk gaat het om alle gebieden binnen de gemeente, uitgezonderd de beschermde natuurgebieden."

Hoe ben je op het idee gekomen?
"Vaak vormt de natuurwetgeving de basis voor onze opdrachten. In dit geval zocht de gemeente Ede een instrument om meer inzicht te krijgen in de biodiversiteit, los van de vigerende wetgeving. We hebben in samenspraak met de gemeente gekozen voor een hele eenvoudige opzet. De eigen gebiedskennis, aangevuld met de vele waarnemingen die in een landelijke databank worden verzameld zijn vertaald naar een factsheet per deelgebied. De indeling van de deelgebieden is op basis van een aantal factoren gemaakt. Voor het buitengebied is deze vooral op basis van a-biotische factoren, voor het stedelijk gebied vooral op grond van stedelijke dynamiek, historie en verschijningsvorm."

 

Wat kun je met de kaart?
"De kaart is een eenvoudig en doeltreffend middel waarmee snel een beeld wordt gegeven over het belang van het gebied voor de biodiversiteit. Een stuk gereedschap bij het plannen van ontwikkelingen, het bepalen van groen beheer en allerlei projecten waar diversiteit een rol speelt. Met één klik op de kaart wordt een factsheet gepresenteerd, waarin in het kort een beeld wordt geschetst van de bijzondere ecologische waarde van een gebied. Eén soort, die daarbij een centrale rol speelt, is aangewezen als ambassadeur voor het specifieke deelgebied. Dit hoeven niet speciaal zeldzame soorten te zijn. In woonwijken waar je op een mooie zomeravond een vogel een melancholisch lied hoort zingen, is de merel onze ambassadeur !"

Voor de NGB-Natuurprijs zijn twaalf inspirerende natuurprojecten genomineerd. Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt de prijs op 30 januari 2019 uit.

 

Bekijk de Bio-morfologischekaart hier.

Tekst: Edwin Witter, Maryvon Wortelboer. November 2018

 

Bron: https://netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/244-jury-ngb-natuurprijs-nomineert-twaalf-projecten-22-nov-2018, geraadpleegd 26 november 2018

 

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: