Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

De Omgevingswet en bodem

Concrete voorbeelden uit de praktijk


Wacht u af wat er gebeurt of heeft u alle schema’s van de Omgevingswet al in het hoofd zitten? De Omgevingswet wordt door elk bedrijf verschillend opgepakt. Overzichten van regels zijn er genoeg, maar welke is van toepassing op uw situatie?
Met de kennis van nu schetsen we een aantal concrete voorbeelden van situaties die wij bij bodemonderzoek veel tegen komen. Hoe is de nieuwe wet hierop van toepassing?


- Een brandstoftank in de grond
- Waterbodem en baggeren
- Een PCB verontreiniging

Situatie 1: Een brandstoftank in de grond

Wanneer u in 2019 een brandstoftank aantreft op een te verkopen perceel dan is er geen ontkomen aan. Er wordt onderzoek naar eventuele verontreiniging uitgevoerd en de tank moet of gesaneerd worden of eruit. Dat kan via een BUS-melding geregeld worden. De provinciale regels laten weinig keus.
Binnen de nieuwe omgevingswet kan het anders lopen. De gemeente bepaalt zelf op voorhand de maximale waarden voor verontreiniging en beslist over de sanering. Er wordt vooronderzoek uitgevoerd en aan de hand daarvan kan bepaald worden of er nog een verkennend onderzoek nodig is of dat er een naderonderzoek wordt ingezet. De gemeente kan in haar beleid opgenomen hebben dat in sommige gevallen de tank niet geruimd hoeft te worden. Een van de mogelijkheden is dat de tank dus gewoon kan blijven zitten. Voor de eigenaar van een perceel een hele financiële opluchting.
De verschillen op een rijtje:

Situatie 2: Waterbodemonderzoek en baggeren

Wanneer in het afwateringskanaal achter uw perceel gebaggerd moet worden wordt op dit moment de opgehaalde waterbodem verspreid over het perceel dat direct aan het water grenst. De eigenaar van dit perceel heeft 'ontvangstplicht’. Daar kan verandering in komen. De gebaggerde grond mag onder de OW ook verspreid worden over percelen tot 10 kilometer in de omgeving. De onderzoeken naar de kwaliteit van deze waterbodem blijven gewaarborgd conform de NEN-regels. Bij onderzoek naar waterbodemkwaliteit is het waterschap het bevoegd gezag. Dat blijft zo in de nieuwe situatie. De Waterwet wordt vervangen door de waterschapsverordening, waarin meer duidelijke regels komen te staan. Wanneer baggergrond verder dan het aangrenzend perceel wordt verspreid geldt overigens wel een meldingsplicht voor het Waterschap.

Situatie 3: Een PCB verontreiniging

U wilt bouwen op een bedrijventerrein. Er wordt op dat terrein een PCB-verontreiniging aangetroffen. PCB is één van de stoffen waarvoor onder de huidige wet geen BUS-melding kan worden aangevraagd. Onder de nieuwe wetgeving is PCB niet uitgesloten voor een BUS-melding. De procedure in de nieuwe situatie wordt hierdoor verkort van 15 tot 5 weken

Omdat de bevoegdheid voor regelgeving ten aanzien van dit bedrijventerrein verschuift van Provincie naar de gemeente kunnen per gemeente de maximale waarden voor wat is toegestaan in de bodem, verschillen. Dit kan een rol spelen bij de huisvestingskeuze van een bedrijf. De kwaliteit van de onderzoeken blijft gewaarborgd.

Meer weten over de impact van de Omgevingswet? Mail ons en wij nemen contact met u op.

Bron voor de opzet van dit artikel: afstudeeronderzoek Rien Tuenter, Hogeschool Larenstein. juni 2019

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: