Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Kwaliteitsborging

Bodem
Econsultancy is gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en voor de beoordelingsrichtlijnen:
- 1000 monsterneming voor partijkeuringen;
- 2000 veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
- 6000 milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg.

Econsultancy is actief lid van de VKB. Verder fungeren de medewerkers vaak als klankbord voor nieuwe ontwikkelingen, geinitieerd door het SIKB en Bodemplus.

Ecologie
Als lid het Netwerk Groen Bureaus zijn wij vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng in het Netwerk baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling. Kwaliteitsbevordering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers. Belangenbehartiging vindt plaats door aanspreekpunt voor de branche te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te bespreken met opdrachtgevers.

Archeologie
Econsultancy is gecertificeerd voor BRL4000 en is daarmee bevoegd om alle fases van het archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die worden gesteld op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: