Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Kwaliteitsborging

Het kwaliteitsbeleid van Econsultancy omvat het vaststellen van en het inspelen op de wensen van de klant. Econsultancy is sinds 2003 gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 9001 en werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening. Daarnaast wordt deze ervaring gedeeld in diverse belangrijke verenigingen binnen de vakgebieden.
Een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren van onderzoeken is wetgeving. De verplichte regels vanuit de overheid worden gevolgd. Zo is Econsultancy sinds 2005 gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000 en 2000.

Bodem

Econsultancy is gecertificeerd voor:
- BRL SIKB 1000 monsterneming voor partijkeuringen voor protocol 1001;
- BRL SIKB 2000 veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor protocol:
• 2001 en 2002 voor bodemonderzoeken,
• 2003 voor waterbodemonderzoeken,
• 2018 voor onderzoeken van asbest in bodem.
- BRL SIKB 6000 milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg voor protocol:
• 6001 met conventionele methoden,
• 6002 met in-situ methoden,
• 6003 voor waterbodem.
Daarnaast is Econsultancy actief lid van de VKB. Verder fungeren de medewerkers vaak als klankbord voor nieuwe ontwikkelingen, geïnitieerd door het SIKB en Bodemplus.


Ecologie

Als lid van het Netwerk Groene Bureaus zijn wij vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng in het Netwerk baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling. Kwaliteitsbevordering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers. Belangenbehartiging vindt plaats door aanspreekpunt voor de branche te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te bespreken met opdrachtgevers.


Archeologie

Econsultancy is gecertificeerd voor BRL 4000 voor protocol:
• 4001 voor programma van eisen,
• 4002 voor bureauonderzoek,
• 4003 voor inventariserend onderzoek,
• 4004 voor opgraven.
Daarmee is Econsultancy bevoegd om alle fases van het archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die worden gesteld op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor de ISO 14001 en VCA*.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: